Forskning

Mer från: Forskning

Embedded thumbnail for Vad forskaren Carin Roos lärt sig om döva barn och vuxna - teckenspråk

Vad forskaren Carin Roos lärt sig om döva barn och vuxna - teckenspråk (Film)

I den här filmen sammanfattar Carin Roos vad hon lärt sig om döva barn och vuxna genom sina olika forskningsprojekt.Här...

Embedded thumbnail for Vad forskaren Carin Roos lärt sig om döva barn och vuxna

Vad forskaren Carin Roos lärt sig om döva barn och vuxna (Film)

I den här filmen sammanfattar Carin Roos vad hon lärt sig om döva barn och vuxna genom sina olika forskningsprojekt.Här...

Embedded thumbnail for Nyanlända barns kommunikation i förskolan - forskning i korthet

Nyanlända barns kommunikation i förskolan - forskning i korthet (Film)

Flerspråkighet blir en allt mer aktuell fråga i en tid då antalet barn med annat modersmål än svenska har ökat i...

Embedded thumbnail for Lärarens väg genom klassrummet - forskning i korthet

Lärarens väg genom klassrummet - forskning i korthet (Film)

– Eget arbete och katederundervisning står inte emot varandra, det är olika arbetsformer som kompletterar varandra...

Sidor