Evenemang – Inspireras och utvecklas tillsammans

I kalendern hittar du föreläsningar, kurser och annat inom området utbildning och skola, från olika arrangörer.

Kommande evenemang

Vecka 24

 • Framtidens Lärande Väst

  Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra? Den 13–14 juni 2023 välkomnar vi lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet till Framtiden Lärande Väst som äger rum på Karlstads universitet.

Vecka 33

Vecka 35

 • Berika din undervisning med bild som estetisk uttrycksform

  Vill du som förskollärare eller lärare fördjupa dig i hur du kan undersöka bilder och bildarbete utifrån ett lärandeperspektiv? Eller behöver du grundläggande kunskaper för att undervisa i bild?

 • Undervisa med musik i klass

  Är du instrumental-, klass- eller musiklärare, har en musiklärarexamen men saknar behörighet att undervisa i musik i årskurs 1-6 och årskurs 7-9? Eller vill du som lärare ha inspiration i ditt arbete med musik i klass?

 • Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-6

  Är du grundlärare i åk 1-6 med avklarade studier i svenska? Vill du bli behörig i svenska som andraspråk?

 • Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet 30 hp

  Kursen Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet vänder sig till dig som vill utveckla din kompetens för att undervisa i läs- och skrivutveckling. Kursen består av fyra delkurser och delkurs ett tar upp hur barn lär sig läsa och skriva utifrån aktuell forskning.