Forskarskolor vid Karlstads universitet

Forskarskolan om särskilt begåvade barn

För att mer optimalt stimulera de elever som lätt uppnår målen i skolan behöver kunskapen om särskilt begåvade elever fördjupas. Forskarskolan om särskilt begåvade barn ska, på uppdrag av Vetenskaprådet, utveckla kunskap om särskilt begåvade elever i svensk förskola och skola, ett fält som har relevans för lärarutbildningarna och för forskning i utbildningsvetenskap. Nio doktorander kommer att studera och bygga kapacitet för dessa aktuella behov i det svenska utbildningssystemet.

Valerie Margrain, Karlstads universitet, är koordinator för forskarskolan.

Läs mer om Forskarskolan för särskilt begåvade barn

Forskarskolan KÄKK – Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum

Forskarskolan erbjuder doktorandtjänster i olika ämnen och hålls samman av gemensamma kurser och seminarier. Käkk har fokus på praktiknära studier och har som mål att utveckla kunskap om hur olika ämnesinnehåll transformeras i undervisningen. Forskarskolan Käkk är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst. På lärosätena finns sedan länge ett utvecklat intresse för praktiknära forskning och ämnesdidaktik. Käkk ingår i en stark forskningsmiljö med professorer, forskare och flera pågående forskningsprojekt.

Läs mer om Forskarskolan KÄKK

FUNDIG

Forskarskolan för undervisningens digitalisering (FUNDIG) utgör en del av Akademin för smart specialisering och finansieras av Karlstads universitet och Region Värmland.

Forskarskolan omfattas av yrkesverksamma lärare som inom sin läraranställning har möjlighet att genomföra forskarutbildning. Utbildningens fokus är ämnesdidaktik och digitalisering exempelvis kring teman som användning av digitala hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten och digitalisering i skolan. Läs mer om FUNDIG

Forskare vid FUNDIG