Professionsutveckling

Här hittar du professionssatsningar, ämnesfortbildning och föreläsningar för att utveckla dig inom ditt yrke.

Nästa evenemang

Framtidens Lärande Väst

Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra? Den 13–14 juni 2023 välkomnar vi lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet till Framtiden Lärande Väst som äger rum på Karlstads universitet.

Läs mer

Händer kommande månaden

Evenemang

Framtidens Lärande Väst

Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra? Den 13–14 juni 2023 välkomnar vi lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet till Framtiden Lärande Väst som äger rum på Karlstads universitet.

Vattenfärg som rinner på asfalt och ett barn som tittar på vars gummistövlar syns i bilden.

Evenemang

Berika din undervisning med bild som estetisk uttrycksform

Vill du som förskollärare eller lärare fördjupa dig i hur du kan undersöka bilder och bildarbete utifrån ett lärandeperspektiv? Eller behöver du grundläggande kunskaper för att undervisa i bild?

En grupp personer som dansar ringdans i en sal med trägolv.

Evenemang

Undervisa med musik i klass

Är du instrumental-, klass- eller musiklärare, har en musiklärarexamen men saknar behörighet att undervisa i musik i årskurs 1-6 och årskurs 7-9? Eller vill du som lärare ha inspiration i ditt arbete med musik i klass?

Karlstads universitetsbibliotek med solreflex i fönstren och blå himmel.

Evenemang

Magister/masterprogram i pedagogiskt arbete med inriktning förskolepedagogik

Vill du utveckla dina kunskaper utifrån vetenskaplig grund kring förskola och förskollärarprofession, utveckla dig som förskollärare och utveckla din ledning av utvecklingsprocesser i förskolans verksamhet?

Evenemang

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-6

Är du grundlärare i åk 1-6 med avklarade studier i svenska? Vill du bli behörig i svenska som andraspråk?

Tre kvinnor och en man sitter i en trappa. Alla ler och tiitar in i kameran.

Sida

Fortbildning med RUC – regionalt utvecklingscentrum

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet arrangerar fortbildning tillsammans med 18 samverksanskommuner för dig som är verksam förskollärare/lärare. RUC erbjuder: Professionssatsningar Nätverk Föreläsningar Forskningssamverkan RUC har utarbetat en modell för kompetensutveckling där du får fortbildning genom kollegialt lärande och får ta del…