Professionsutveckling

Här hittar du professionssatsningar, ämnesfortbildning och föreläsningar för att utveckla dig inom ditt yrke.

Nästa evenemang

Nytt masterprogram för yrkeslärare

Från och med i höst kan även yrkeslärare vidareutbilda sig på avancerad nivå. Då startar Masterprogrammet i pedagogik för yrkeslärare som utvecklats i samarbete mellan Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet.

Läs mer

Händer kommande månaden

Nytt masterprogram för yrkeslärare

Montera växter – digital workshop

Magister/masterprogram i ämnesdidaktik 120 hp

Undervisa med musik i klass

Var vargen blev hund

Om Sveriges natur – för lärare i F-6

Zooma med Bioresurs: DNA och PCR med fokus på mammutar

En tecknad uggla som håller i en bok med en bebisuggla bredvid.

Evenemang

Den kreativa språkresan

Nu öppnar anmälan till Den kreativa språkresan för förskoleavdelningar 1-3 år. Ni får två exemplar av boken, en bokpåse, kick-off och inspirationskvällar. Arrangör är Förundran – Bokstart i Värmland, ett projekt som samordnas av Region Värmland.

Kartbild av Värmland med sammanbundna cirklar och texten WETT Wermland Educational Technology Transformation och Digital kompetent skolutveckling

Artikel

Se presentationerna från WETT 2021

Här kan du se presentationerna från Wermland Educational Technology Transformation 2021 (WETT). WETT 2021 handlade om lärares lärande, rektors ansvarsområde, delat ledarskap, delakultur, avtal och upphandling samt omvärldsbevakning. WETT arrangerades av RUC vid Karlstads universitet, ATEA och IKT-nätverket i Värmland.

Tre kvinnor och en man sitter i en trappa. Alla ler och tiitar in i kameran.

Sida

Fortbildning med RUC – regionalt utvecklingscentrum

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet arrangerar fortbildning tillsammans med 18 samverksanskommuner för dig som är verksam förskollärare/lärare. RUC erbjuder: Professionssatsningar Nätverk Föreläsningar Forskningssamverkan RUC har utarbetat en modell för kompetensutveckling där du får fortbildning genom kollegialt lärande och får ta del…

Masterprogram för lärare

En lärare står bredvid och vänder sig mot elev som sitter.

Evenemang

Magister/masterprogram i ämnesdidaktik 120 hp

Är du intresserad av att utveckla din undervisning och att leda ämnesdidaktisk skolutveckling? Frågor kring undervisningens organisering och genomförande står i centrum för detta magister-/masterprogram i ämnesdidaktik. Genom att sätta begreppet ämnesdidaktisk skolutveckling i centrum ger programmet dig möjlighet att…
Två kvinnor vända mot varandra framför varsin dator.

Evenemang

Nytt masterprogram för yrkeslärare

Från och med i höst kan även yrkeslärare vidareutbilda sig på avancerad nivå. Då startar Masterprogrammet i pedagogik för yrkeslärare som utvecklats i samarbete mellan Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet.

Kurser för yrkesverksamma

Vattenfärg som rinner på asfalt och ett barn som tittar på vars gummistövlar syns i bilden.

Evenemang

Berika din undervisning med bild som estetisk uttrycksform

Vill du som förskollärare eller lärare fördjupa dig i hur du kan undersöka bilder och bildarbete utifrån ett lärandeperspektiv? Eller behöver du grundläggande kunskaper för att undervisa i bild? Karlstads universitet erbjuder kurserna Bildskapande i förskola och skola på halvfart,…
En grupp personer som dansar ringdans i en sal med trägolv.

Evenemang

Undervisa med musik i klass

Är du instrumental-, klass- eller musiklärare, har en musiklärarexamen men saknar behörighet att undervisa i musik i årskurs 1-6 och årskurs 7-9? Eller vill du som lärare ha inspiration i ditt arbete med musik i klass? Musikhögskolan Ingesund ger ett…