Undervisning

Här får du inspiration från hur andra jobbar och kan ta del av kollegors reflektioner om skola och undervisning.

 

Vad jobbar du med just nu?
Har du ett spännande projekt, tankar du vill dela med dig av eller tips på vad som händer runt om i Värmland? Välkommen att dela!

Fyra lärare arbetar tillsammans runt ett bord med mappar, papper, pennor och kaffekoppar.

Artikel

Fem år med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i Sunne

Sunne var en av de kommuner som tog emot många nyanlända elever under den stora flyktingvågen, något som man inte hade så stora erfarenheter av sedan tidigare. Det resulterade i riktade insatser från Skolverket där man bland annat fick ta…

En tecknad uggla som håller i en bok med en bebisuggla bredvid.

Evenemang

Den kreativa språkresan

Nu öppnar anmälan till Den kreativa språkresan för förskoleavdelningar 1-3 år. Ni får två exemplar av boken, en bokpåse, kick-off och inspirationskvällar. Arrangör är Förundran – Bokstart i Värmland, ett projekt som samordnas av Region Värmland.

Tecknad bild med vuxna med stora öron som lyssnar på barn.

Video

Barnkonventionen förklarad för barn

Filmen är tänkt att visas för barn på förskolan och i de lägre årskurserna i skolan. Den innehåller utvalda delar från filmerna om barnkonventionen gjorda utifrån Pernilla Stalfelts bok Alla barns rätt. Delat här med vänlig tillåtelse från Barnombudsmannen och…

Flerspråkighetsstöd – ämnesord på olika språk

Resursen Skolord innehåller de viktigaste orden i olika ämnen, på olika språk. Dela en länk med eleven, skriv ut eller lyssna på orden.