Undervisning

Här får du inspiration från hur andra jobbar och kan ta del av kollegors reflektioner om förskola, skola och undervisning.

 

Vad jobbar du med just nu?
Har du ett spännande projekt, tankar du vill dela med dig av eller tips på vad som händer runt om i Värmland? Välkommen att dela!

En man läser för en annan i en blå soffa med orange kuddar.

Video

Varför ska man läsa med sina barn?

Vet du hur mycket bra saker som händer när man läser högt med sina barn? Jo, barnet utvecklas språkligt, socialt och känslomässigt och blir mer förberedd för skolan och livet.

En domare låter två boxare hälsa innan matchen ska börja. En skylt som säger "Den stora skärmtidsmatchen. Ska man ge sitt barn tid vid skärm eller inte?"

Video

Ska man ge sitt barn tid vid skärm eller inte?

Elevhälsan presenterar: Den stora skärmtidsmatchen. Ska man ge sitt barn tid vid skärm eller inte? Här får du argument och tankar om skärmtid, en fråga som ibland kan kännas som en boxningsmatch med skarpa åsikter för och emot. Vi hoppas…

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, som lett forskningsprojektet.

Artikel

Undervisningskvalitet i svenska klassrum

Kvaliteten på lärares undervisning är en avgörande faktor för vad och hur mycket elever lär sig i skolan. Men vad kännetecknar egentligen undervisningen i svenska klassrum? Och i vilken mån går det att koppla faktorer i undervisningen till elevernas kunskapsutveckling?…

Flerspråkighetsstöd – ämnesord på olika språk

Resursen Skolord innehåller de viktigaste orden i olika ämnen, på olika språk. Dela en länk med eleven, skriv ut eller lyssna på orden.