Undervisning

Här får du inspiration från hur andra jobbar och kan ta del av kollegors reflektioner om förskola, skola och undervisning.

 

Vad jobbar du med just nu?
Har du ett spännande projekt, tankar du vill dela med dig av eller tips på vad som händer runt om i Värmland? Välkommen att dela!

Ett barn som spelar på en xylofon i en resväska.

Artikel

Sjörövarbesök, högläsning och resväskor i Den kreativa språkresan

Bibliotek och förskolor arbetar i Den kreativa språkresan tillsammans för att ge barn läs- och berättarupplevelser och därigenom stimulera barns fantasi och litteracitetsutveckling. Här får du se en del av allt det kreativa arbete som pågår i Värmland. Artikeln är…

En man läser för en annan i en blå soffa med orange kuddar.

Video

Varför ska man läsa med sina barn?

Vet du hur mycket bra saker som händer när man läser högt med sina barn? Jo, barnet utvecklas språkligt, socialt och känslomässigt och blir mer förberedd för skolan och livet.

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, som lett forskningsprojektet.

Artikel

Undervisningskvalitet i svenska klassrum

Kvaliteten på lärares undervisning är en avgörande faktor för vad och hur mycket elever lär sig i skolan. Men vad kännetecknar egentligen undervisningen i svenska klassrum? Och i vilken mån går det att koppla faktorer i undervisningen till elevernas kunskapsutveckling?…

Flerspråkighetsstöd – ämnesord på olika språk

Resursen Skolord innehåller de viktigaste orden i olika ämnen, på olika språk. Dela en länk med eleven, skriv ut eller lyssna på orden.