Skolforskningsportalen

Skolforskningsportalen gör forskning tillgänglig och visar hur du kan använda Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar för att skapa undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Den finns på skolforskningsportalen.se.

logo skolforskningsportalen

Portalen samlar och presenterar material som ger skolans och förskolans verksamma tillgång till forskning för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Forskningssammanställningar

Forskningssammanställningarna kan ge vägledning och insikter som är till nytta för att uppnå hög kvalitet i undervisningen. Det handlar dock inte om manualer som kan följas till punkt och pricka; en lokal anpassning måste alltid göras. När de systematiska översikternas resultat integreras i undervisningen är det viktigt att ta hänsyn till egna kunskaper och bedömningar, kollektiva och individuella erfarenheter samt behoven hos just de elever som man möter.

Om Skolforskningsportalen

Portalen drivs av Skolforskningsinstitutet, en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör de genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.