För dig som studerar

Här kan du ta del andras erfarenheter och inspireras både under och efter utbildningen.

 

Vad jobbar du med just nu?

Har du tankar från studierna, din praktik eller ett examensarbete du vill dela för att bidra till skolutveckling?

Studenterna i Australien

Förskollärarstudenters erfarenheter av utbytesstudier

Karlstads universitet har ett samarbete med Victoria University (VU) i Melbourne, Australien, gällande utbytesstudier. Det innebär att förskollärarstudenter kan välja att studera termin fem på plats i Australien. Nu har några av studenterna som genomfört en termins utbytesstudier deltagit i en film för att berätta om sina upplevelser och erfarenheter.

VFU utomlands

Följ oss lärarstudenter vid Karlstads universitet under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands.

Stenskulpturer, två stora ansikten

Artikel

Tre utvecklingsarbeten på yrkesprogram – bedömning, spelifiering och självreglerat lärande

– Yrkesprogram hamnar ofta i bakgrunden när skola diskuteras, trots att gymnasiets yrkesprogram omfattar ungefär en tredjedel av alla gymnasieelever, säger Ann-Britt Enochsson, redaktör för KAPET – Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift.