För dig som studerar

Här kan du ta del andras erfarenheter och inspireras både under och efter utbildningen.

 

Vad jobbar du med just nu?

Har du tankar från studierna, din praktik eller ett examensarbete du vill dela för att bidra till skolutveckling?

Stillbilder från olika filmer

Evenemang

Sex, relationer och film

Seminarie för lärarstudenter. Sexualitet, samtycke och relationer har fått nya och mer ambitiösa skrivningar i läroplanen – och ett utökat uppdrag på lärarutbildningarna. Men hur tar man sig an ett sådant mångfacetterat ämnesområde? Genom film och rörlig bild förstås!

Stenskulpturer, två stora ansikten

Artikel

Tre utvecklingsarbeten på yrkesprogram – bedömning, spelifiering och självreglerat lärande

– Yrkesprogram hamnar ofta i bakgrunden när skola diskuteras, trots att gymnasiets yrkesprogram omfattar ungefär en tredjedel av alla gymnasieelever, säger Ann-Britt Enochsson, redaktör för KAPET – Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift. Yrkeslärarstudenterna vid Karlstads universitet arbetar med, och skriver om,…