Forskning

Här kan du ta del av aktuell forskning och hitta forskningsprojekt att delta i.

 

Vad jobbar du med just nu?

Har du forskning att dela eller söker du samarbete runt något forskningsprojekt?

Senaste artiklar om forskning

Utvalda artiklar

Artikel

Månadens forskare – Kristin Ungerberg

”Den viktigaste drivkraften för att forska är att vara nyfiken och ställa nya frågor samt att våga vara kritisk mot sig själv och kunna ta andras kritiska frågor. Det behövs också en god portion tålamod och noggrannhet.” Det säger Kristin…
Lärare talar framför en klass

Artikel

Forskare och lärare samarbetar för att utveckla textsamtal

Kan videoanalys av lektioner och återkoppling till lärare utveckla skolans textsamtal och stärka elevers läsförståelse och läsintresse? Det ska forskare vid Karlstads universitet tillsammans med forskarkollegor i Sverige och Norge ta reda på i ett nytt forskningsprojekt som fått finansiering…
Thomas Blom, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Artikel

Skolan behöver ledarskap med människan i fokus

Rektorer i skolan leder en av samhällets viktigaste institutioner. För att lyckas med sitt ledarskap behöver de se förbi det snäva resultatinriktade ledarskapet och se människan. Men finns det ens tid och intresse av att bygga relationer mellan rektorer och…