Forskning

Här kan du ta del av aktuell forskning och hitta forskningsprojekt att delta i.

 

Vad jobbar du med just nu?

Har du forskning att dela eller söker du samarbete runt något forskningsprojekt?

Utvalda artiklar

Artikel

Månadens forskare – Helen Brink

Helen Brink är ingenjören som läste till lärare och så småningom sökte en doktorandtjänst på Karlstads universitet. – Försteläraruppdraget fick mig att inse att det saknas mycket forskning om teknikämnet och att lärare är i stort behov av stöd och vägledning.
Lärare talar framför en klass

Artikel

Forskare och lärare samarbetar för att utveckla textsamtal

Kan videoanalys av lektioner och återkoppling till lärare utveckla skolans textsamtal och stärka elevers läsförståelse och läsintresse? Det ska forskare vid Karlstads universitet tillsammans med forskarkollegor i Sverige och Norge ta reda på i ett nytt forskningsprojekt som fått finansiering…
Thomas Blom, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Artikel

Skolan behöver ledarskap med människan i fokus

Rektorer i skolan leder en av samhällets viktigaste institutioner. För att lyckas med sitt ledarskap behöver de se förbi det snäva resultatinriktade ledarskapet och se människan. Men finns det ens tid och intresse av att bygga relationer mellan rektorer och…