Forskning

Här kan du ta del av aktuell forskning och hitta forskningsprojekt att delta i.

 

Vad jobbar du med just nu?

Har du forskning att dela eller söker du samarbete runt något forskningsprojekt?

Senaste artiklar om forskning

Utvalda artiklar

Artikel

Månadens forskare – Susanne Walan

”Naturvetenskap är för mig intressant och facinerande och av stor vikt, inte minst i dagens samhälle. Men, det kan också vara svårt för elever att förstå och om det är svårt kan det också verka ointressant. Därför blev det viktigt…

Artikel

Samtalsmodeller som ett stöd i förskollärares ledarskap

Förskollärarna är ansvariga för att leda arbetslagets gemensamma arbete. Men eftersom ingen pratar öppet om det i praktiken känner de inte att de har ett tydligt mandat i sitt arbetslag. Att använda sig av strukturerade samtalsmodeller kan vara en väg…
Thomas Blom, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Artikel

Skolan behöver ledarskap med människan i fokus

Rektorer i skolan leder en av samhällets viktigaste institutioner. För att lyckas med sitt ledarskap behöver de se förbi det snäva resultatinriktade ledarskapet och se människan. Men finns det ens tid och intresse av att bygga relationer mellan rektorer och…