Forskning

Här kan du ta del av aktuell forskning och hitta forskningsprojekt att delta i.

 

Vad jobbar du med just nu?

Har du forskning att dela eller söker du samarbete runt något forskningsprojekt?

Senaste artiklar om forskning

Utvalda artiklar

Inga-Lill och Mona

Artikel

Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande

Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka. Studien beskrivs närmare i en ny poddserie som är…
Marie Nilsberth, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet

Artikel

Månadens forskare – Marie Nilsberth

”De dagliga rutinerna, de gemensamma samtalen och erfarenheterna som lärare och elever delar i olika undervisningssammanhang är det som sammantaget och över tid formar undervisningens kvalitet och betydelse.” Det säger Marie Nilsberth, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, vars…

Artikel

Samtalsmodeller som ett stöd i förskollärares ledarskap

Förskollärarna är ansvariga för att leda arbetslagets gemensamma arbete. Men eftersom ingen pratar öppet om det i praktiken känner de inte att de har ett tydligt mandat i sitt arbetslag. Att använda sig av strukturerade samtalsmodeller kan vara en väg…