Skolord – ämnesord på olika språk

Hem- och konsumentkunskap

De viktigaste orden inom ämnet Hem- och konsumentkunskap, på olika språk. Även med bildstöd. Listan är uppdelad i fyra avdelningar: Mat och måltider, hälsa, konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil.

Idrott och hälsa

De viktigaste orden inom ämnet Idrott och hälsa, på olika språk. Även med bildstöd.

Allmänna skolord

En lista med ord som används i skolan och inte hör till ett speciellt ämne, på olika språk. Ord som till exempel analysera, rast och schema.

Vardagsord

En lista med vardagliga ord och fraser för konversation. Till exempel hej, god morgon, ett, två, tre, frukost, grön, röd och katt :)

SYV Studie- och yrkesvägledning

En lista med begrepp som används inom studie- och yrkesvägledning, framförallt på högstadiet.

Religionskunskap

Viktiga ord och begrepp inom ämnet religionskunskap, på olika språk.