Skolord – ämnesord på olika språk

Hem- och konsumentkunskap

De viktigaste orden inom ämnet Hem- och konsumentkunskap, på olika språk. Även med bildstöd. Listan är uppdelad i fyra avdelningar: Mat och måltider, hälsa, konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil.

Idrott och hälsa

De viktigaste orden inom ämnet Idrott och hälsa, på olika språk. Även med bildstöd.

Allmänna skolord

En lista med ord som används i skolan och inte hör till ett speciellt ämne, på olika språk. Ord som till exempel analysera, rast och schema.