Forskning

Mer från: Forskning

Embedded thumbnail for Vad forskaren Carin Roos lärt sig om döva barn och vuxna

Vad forskaren Carin Roos lärt sig om döva barn och vuxna (Film)

I den här filmen sammanfattar Carin Roos vad hon lärt sig om döva barn och vuxna genom sina olika forskningsprojekt.Här...

Embedded thumbnail for Nyanlända barns kommunikation i förskolan - forskning i korthet

Nyanlända barns kommunikation i förskolan - forskning i korthet (Film)

Flerspråkighet blir en allt mer aktuell fråga i en tid då antalet barn med annat modersmål än svenska har ökat i...

Embedded thumbnail for Lärarens väg genom klassrummet - forskning i korthet

Lärarens väg genom klassrummet - forskning i korthet (Film)

– Eget arbete och katederundervisning står inte emot varandra, det är olika arbetsformer som kompletterar varandra...

Embedded thumbnail for Återkopplingspraktiker i frisörutbildningen - forskningsresultat i korthet

Återkopplingspraktiker i frisörutbildningen - forskningsresultat i korthet (Film)

Anna Öhman hittade tre olika sorters återkoppling i sin studie och fann att återkoppling inte är något som läraren ger...

Sidor