Forskning

Mer från: Forskning

Att vara explicit… (Blogg)

Forskning har visat att den svenska undervisningen i hög grad har varit, och fortsatt på många ställen är, implicit. En...

Kartläggning i förskoleklass (Blogg)

I och  med att förskoleklassen nu blir obligatorisk för alla från och med hösten 2018 kan man också läsa på...

Praktiknära forskning i Värmland (Blogg)

Karlstads universitet har valts ut (tillsammans med Umeå, Uppsala och Göteborg) för att utveckla och pröva olika...

Sidor