Forskning

Mer från: Forskning

Man och kvinna som tittar åt samma håll på en skärm utanför bild.

Skola, lärarutbildning och forskning – hur får vi ihop det? (Evenemang)

En digital dialogkonferens inom Karlstads-noden för ULF (Utveckling, Lärande, Forskning).Nodens arbete har pågått...

Bild för Pernilla Kans

Att behålla fokus i coronatider (Blogg)

Coronatider... Restriktioner...Jullov...Skola...Inte helt lätt. Att gå från en verklighet till en annan. Från...

Bild för Maria Ripemo

Sång, dans och tack till barnen! (Blogg)

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 finns ett mål som innebär att ”främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva...

Barn som vinkar från relingen på ett fartyg

Ämnesfortbildning i historia: Hur synliggör vi barns villkor i historien? (Evenemang)

Välkommen till en kväll med ämnesfortbildning i historia. Historielärarnas förening har bjudit in två av landets...

Lärare talar framför en klass

Forskare och lärare samarbetar för att utveckla textsamtal (Artikel)

Kan videoanalys av lektioner och återkoppling till lärare utveckla skolans textsamtal och stärka elevers läsförståelse...

Sidor