Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Gösta utbildar sig till skolhund

Gösta, en femårig bracco italiano, har precis gått på sommarlov. Han är mitt uppe i sin utbildning till skolhund tillsammans med sin ägare Michelle Modh.

Många vet fortfarande inte vad en skolhund är eller hur man kan dra nytta av den men en skolhund kan bland annat främja närvaron hos barn och elever, vara till hjälp för elever som har svårigheter i olika ämnen eller stötta när det finns andra utmaningar i klassrummet, berättar Michelle.

Till vardags driver Michelle ett hunddagis i Arvika, som är det största i Värmland med cirka 80 inskrivna hundar. Vid sidan av detta läser hon, tillsammans med Gösta, utbildningen som skolhundspedagog via Svenska terapihundsskolan, och de kommer att vara färdigutbildade våren 2025. Efter utbildningen kommer Michelle kunna arbeta som resurspedagog och Gösta kommer fungera som besökshund, läshund, skolhund och fadderhund.

– Behovet av en skolhund kan variera beroende på eleven eller elevgruppen. Mitt jobb som resurspedagog blir att, tillsammans med läraren och utifrån läroplanen, skapa anpassade aktiviteter för Gösta.

Studier har visat en positiv effekt på elever

Det finns studier som visar att skolhundar har en positiv effekt på elever och när en person klappar en hund minskar stresshormonet kortisol samtidigt som hormonet oxytocin frigörs, som bland annat gör att blodtrycket sjunker, pulsen går ner, stress, oro och ångest minskar.

– Vissa kan också känna sig mer bekväma med en hund än med en människa, eftersom hunden inte dömer på något sätt. Många yngre elever kanske har svårt att knyta an till lärarna eller klasskamraterna vilket kan resultera i att de blir hemmasittare. I dessa fall kan man prova att använda en skolhund i ett tidigt skede för att främja närvaron. 

Michelle delar med sig av en berättelse de fått höra under utbildningen gällande en elev i yngre skolålder som blivit sjukskriven. 

– En skolhund började besöka eleven hemma regelbundet och så småningom kunde hen återvända till skolan med hunden en gång i veckan. Hundens uppgift var då egentligen bara att ligga bredvid för att främja trygghet och närvaro

”Inte hört ett ord på flera år”

I utbildningen ingår det att vara ute i skolor och bland elevgrupper och göra olika övningar.  

– Det är så fantastiskt att se vad glada och engagerade eleverna blir när Gösta kommer fram. Vissa elever har svårt att delta aktivt på lektioner eller håller sig för sig själva men när Gösta kommer fram blir de väldigt engagerade och kan till exempel börja träna på olika trix. 

Gösta blir även utbildad som besökshund, vilket gör att han kan fungera i andra sammanhang än i skolan och de är därför ute och gör övningar på bland annat äldreboenden.

– Även här märks det tydligt vilken skillnad Gösta kan göra. En kvinna på ett äldreboende började prata med oss för ett tag sedan och berättade om sin hund från barndomen. När hon sedan gick därifrån var personalen helt chockade eftersom de inte hade hört ett ord från kvinnan på flera år.

Använder ett ”klappogram” för att visa vad som är okej och inte

Innan ett klassrumsbesök görs alltid en riskanalys för att säkerställa att varken lärare eller elever är allergiska eller hundrädda och resurspedagogen har med sig information om bland annat hygienregler.

– Det är också viktigt att tänka på hundens säkerhet. Om det exempelvis finns någon som är aggressiv i ett klassrum behöver hunden snabbt kunna ta sig ut, men många barn och elever är försiktiga när en hund är i närheten.

Michelle upplever dock att många barn idag inte riktigt vet hur man beter sig runt djur och vad som är lämpligt. 

– Jag brukar använda mig av ett “klappogram”, en teckning av en hund där jag markerar områden som är okej att klappa och var Gösta gillar att bli klappad. Jag påpekar också vikten av att känna in och vara uppmärksam på Göstas behov, som när han börjar bli trött och vill vara ifred.

Första praktikperioden i höst

I höst ska Gösta och Michelle genomföra sin första praktikperiod och de letar efter praktikplatser i eller runt Värmland. 

– Under den praktikperioden är det fokus på att Gösta ska vara nära någon och mysa, till exempel ligga bredvid någon som läser. Min dotter är ivrig att träna upp Gösta, så i sommar ska vi besöka biblioteket och låna böcker som de kan läsa tillsammans.

Vet du någon praktikplats som kan passa för Gösta vecka 37? Kontakta Michelle Modh på michelle_modh@hotmail.com

 

Lämna ett svar

Skapa konto