Fortbildning med RUC – regionalt utvecklingscentrum

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet arrangerar fortbildning tillsammans med 18 samverksanskommuner för dig som är verksam förskollärare/lärare.

RUC erbjuder:

RUC har utarbetat en modell för kompetensutveckling där du får fortbildning genom kollegialt lärande och får ta del av aktuell forskning på ett sätt som bidrar till långsiktig skolutveckling.

All info om professionssatsningar, nätverk och föreläsningar finns på:
RUC:s hemsida.

Tre kvinnor och en man sitter i en trappa. Alla ler och tiitar in i kameran.
Vi som arbetar med RUC är Anette Forssten Seiser, Anna Hidén, Tobias Berger och Monica Evermark.