WETT – digital kompetent skolutveckling

Välkommen till WETT – en fortbildningsdag för rektorer/skolchefer, där WETT står för Wermland Educational Technology...

Evenemang
Stenskulpturer, två stora ansikten

KAPET – Karlstads universitets pedagogiska tidskrift

Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift handlar om pågående forskning inom utbildningsvetenskap, huvudsakligen vid...

Artikel
Flag this item
Man med blont hår i ljusblå skjorta

Månadens forskare – Torodd Lunde

”Forskning är på gott och ont. Det kan vara väldigt utmanande och frustrerande, men samtidigt ger det möjligheter till...

Artikel
Flag this item
Närbild på hand som läser punktskrift.

Lästjänster för barn och vuxna med särskilda behov

Att läsa är en rättighet. Här är information om tjänster för barn och vuxna med särskilda behov.

Artikel
Flag this item
En kupad hand håller en spröd planta.

Lärare inom naturvetenskapliga ämnen eller SO, 30 minuter av din tid?

Inom klimatforskningen står det allt klarare att vi står inför klimatförändringar som följd av mänsklighetens utsläpp...

Artikel
Flag this item