Embedded thumbnail

Tydliggörande pedagogik – bra för alla barn i förskolan

Tydliggörande pedagogik är till för att göra barnets tillvaro begriplig, hanterbar och meningsfull. I sitt arbete i...

Film
Torodd Lunde i ljus skjorta

Glappet mellan läroplan och undervisning i NO-ämnena

I de naturvetenskapliga ämnena i läroplanen för grundskolan, Lgr 11, betonas en bred allmänbildande undervisning. Det...

Artikel
Flag this item
Fyra personer i en ljudstudio framför varsin mikrofon och en tekniker.

Samtal om ämnesdidaktik

Vilka didaktiska utmaningar ställs vi som lärare inför när det gäller urval och transformation av ett...

Artikel
Flag this item
Kulturpoolen flyer

Kulturpoolen - kultur till din skola/förskola

I Kulturpoolen hittar du kulturpedagoger för estetisk och kulturell verksamhet i skolan och förskolan. Det är...

Artikel
Flag this item
Forskaren Lillian Byman Frisén

Månadens forskare – Liliann Byman Frisén

”Jag har under alla mina år som lärare velat dyka ner i problem och hitta en lösning. Som forskare har jag fått den...

Artikel
Flag this item