WETT – digital kompetent skolutveckling

Välkommen till WETT – en fortbildningsdag för rektorer/skolchefer, där WETT står för Wermland Educational Technology...

Evenemang
Man med blont hår i ljusblå skjorta

Månadens forskare – Torodd Lunde

”Forskning är på gott och ont. Det kan vara väldigt utmanande och frustrerande, men samtidigt ger det möjligheter till...

Artikel
Flag this item
Thomas Blom

Månadens forskare – Thomas Blom

”Intresset för ledarskapsfrågor och skolutveckling har funnits med mig länge. Det handlar nog om nyfikenhet om vad som...

Artikel
Flag this item