picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Skriva med egna ord

En av de största utmaningarna under min tid som lärare har varit att undervisa eleverna i skrivutveckling både när det gäller att skriva egna texter med fördjupat innehåll och att svara reflekterande på frågor med egna ord.  Jag undervisar elever som har svenska som sitt andraspråk i svenska och SO och har därmed haft en stor medvetenhet i att arbeta språkutvecklande. Vilket har inneburit att vi har läst svåra texter högt och diskuterat dess innehåll i klassrummet. Därefter har jag förväntat mig att eleverna ska svara med goda faktakunskaper samt reflekterande och dra egna slutsatser utifrån den kunskap de har fått. Dessvärre lyckas de inte så ofta med detta vilket har resulterat i att jag har försökt att skriva om lärobokstexterna (förenklat), gjort exempeluppgifter och gett tydlig respons på hur uppgiften ska besvaras. Det har oftast gett bra resultat på den uppgiften. När det är dags för nästa uppgift uppstår oftast samma problematik och jag har löst den som tidigare uppgifter. Jag har inte haft förmåga att ge mina elever den verktygslåda som de måste ha för att kunna skriva de texter som jag och Lgr 11 kräver.

I boken Språkutvecklande SO-undervisning belyser författarna Maria Bjerregaard och Björn Kindenberg hur man kan skapa en undervisning som utvecklar elevernas ämneskunskaper genom deras språk samt hur jag som pedagog kan ge eleverna de redskap som de behöver för att kunna skriva reflekterande samt dra egna slutsatser i svar och i längre texter. Boken har åtta kapitel som vart och ett belyser olika delar i ett språkutvecklande arbetssätt.

I kapitlet som heter Skriva finns det många olika tips på hur man kan arbeta för att utveckla elevernas förmåga att skriva långa och reflekterande svar med egna ord. Enligt författarna finns det två tydliga syften med skrivuppgifter i samtliga ämnen inom skolan varav det ena är att eleverna ska lära sig nya saker alltså ”skriva föra att lära”. Det andra är att eleverna ska visa sin lärare vad de har lärt sig genom att besvara frågor på prov eller längre skrivuppgifter som belyser dilemman eller jämförelser ”Skriva för att visa vad man lärt sig”. När mina elever skulle ”skriva för att lära” skrev de oftast av delar av texten i läroboken och när de sedan skulle visa mig vad de hade lärt sig hade de lärt in exakt de ord som stod i läroboken och de hade inga ord att utveckla eller reflektera och dra egna slutsatser i sina svar.

Jag plockade ut några av tipsen och gjort en arbetsgång som jag har modellerat med mina elever:

1.      Läs stycket och skriv central och betydelsebärande ord.

2.      Sammanfatta stycket på en eller två meningar.

3.      Återberätta stycket för en kompis/lärare utan att titta i boken.

4.      Skriv en kort sammanfattning av stycket med egna ord. Ta stöd av rubriken och centrala begreppen.

Jag upptäckte att punkt tre var den svåraste för de flesta av mina elever. De hade inga ord att återberätta läroboksstycket. Orden fanns inte. Men nu, efter ett några veckors arbeta med denna metod ser jag att mina elever hittar centrala ord, sammanfattar lärobokens text mycket lättare och då helt plötsligt har de egna ord att återberätta texten med. Mina elever har fått en metod att bearbeta svåra texter och når därmed förståelse och kunskap.

// Ingegerd

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg