picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Nu går vi på sommarlov

Snart är det dags för sommarlov och vi har just haft terminens sista lärträff. Vi tänkte summera lite kort vad vi tar med oss efter en termins arbete med Skolverkets modul ”Språk- och kunskapsutvecklande arbete”. För att ni ska få ett bredare perspektiv på vårt arbete har vi denna gång valt att skriva tillsammans, en yrkeslärare och en kärnämneslärare.

Alla Nobelgymnasiets pedagoger har under vårterminen träffats en gång i månaden i 70 minuter. Indelade i grupper om ca åtta personer har vi har följt modulens innehåll och upplägg ganska exakt. Träffarna har bestått av någon ny input t ex en artikel eller någon kort film som vi sedan har diskuterat. Diskussionsfrågorna har till största delen handlat om hur vi skulle kunna applicera det vi just läst om eller tittat på till vår egen undervisning. Mellan några av träffarna har vi dessutom genomfört någon aktivitet i våra klassrum. Det har bl a varit olika sätt att skapa förförståelse för en text och olika sätt att bearbeta en text, olika sätt att få elever att lära sig ämnesord och vardagsord.

Ibland har man av olika anledningar inte lyckats genomföra någon aktivitet mellan träffarna. Då har man ändå fått ta del av övriga gruppmedlemmars resultat och själva momentet finns ju kvar att prova en annan gång. Genom våra träffar ökar samtliga lärares medvetenhet om den egna undervisningen. Den här arbetsmodellen kräver att vi tänker till, sätter ord på, planerar strukturerat, genomför en aktivitet och sedan utvärderar man hela processen tillsammans. Modellen är oslagbar när det gäller skolutveckling!

Alla ettor på Nobelgymnasiet åker till Alsters herrgård med sin svensklärare. I år kände jag mig inspirerad av lärgruppsarbetet och beslöt mig för att tänka lite nytt, lite mer medvetet. Jag kände att jag ville skapa ordentlig förförståelse till Gustaf Fröding och ägnade därför ganska mycket tid åt att förbereda eleverna. Jag gav dem en miniföreläsning och sedan fick de även jobba med några av hans dikter. Tidigare år har jag bara kort nämnt Fröding och överlåtit det mesta åt guiderna på Alsters herrgård. Nu gav jag eleverna en rejäl grund som sedan guiden kunde fylla på och på så vis kändes det mer genomtänkt än tidigare år. Eleverna orkade sitta och lyssna och kunde ställa relevanta och bra frågor. Min farhåga var att eleverna skulle uppfatta det som tjatigt och att de skulle uppleva att guiden bara berättade sådant som de redan visste. Resultatet blev precis tvärtom! Förförståelsen skapade en trygghet och på så vis blev det lättare för eleverna att tillgodogöra sig guidningen. Genom en gedigen bas blev hela besöket mer intressant och lyckat!

Som yrkeslärare arbetar man mycket med fackspråket på de olika inriktningarna och hur det används på arbetsplatserna. Samtidigt behöver eleverna ha ett bra vardagsspråk för att kunna prata med sina kunder och kollegor. Eleverna måste kunna förstå instruktioner och andra texter de läser samt att kunna göra sig förstådda. Många av oss har fastnat för EPA-modellen som tas upp i modulen vi arbetade med under våren. EPA-modellen bygger på att eleverna först arbetar med ord eller en text Enskilt för att sedan arbeta med detsamma i Par för att avslutningsvis arbeta Alla tillsammans eller i större grupper. Förståelsen blir så mycket större när man tillsammans kan reflektera och lära av varandra. Detta arbetssätt kommer många att arbeta vidare med nästa läsår.

Avslutningsvis vill vi nämna att vårt arbete kommer att fortsätta till hösten och då kommer alla lärare att välja ett nytt område i Skolverkets moduler att jobba vidare med. Upplägget kommer att vara detsamma, d v s att vi ses en gång i månaden i 70 minuter. Det bästa är som en av våra kollegor uttryckte det ”att få träffas regelbundet och föra pedagogiska diskussioner under strukturerade former”. Men först är det dags att gå på sommarlov!

//Britt-Marie Carlsson och UllaCarin Boes

 

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg