picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

APL – Arbetsplatsförlagt Lärande

Nu går vårterminen mot sitt slut och vi lägger ett helt år bakom oss av våra elevers framsteg i olika kurser. Inte minst märker man elevers framsteg under de veckor de gjort sin apl ute på något företag/myndighet i verkliga arbetslivet.

Gymnasieförordningen definierar arbetsplatsförlagt lärande som ”lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” 1 kap. 3 § Gymnasieförordningen 2010:2039. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram har alltså krav på sig att ungdomarna skall erbjudas minst 15 veckors Apl- eller praktik, som kanske de flesta är mer vana att höra talas om. Elever på anpassade gymnasieskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är arbetsplatsförlagda.

På Skolverkets hemsida står det tydligt:

”Apl är en central del av elevens utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Det är huvudmän och rektorer som ska säkerställa att eleverna får apl av god kvalitet. Det kräver arbete med organisering och systematiskt kvalitetsarbete av det arbetsplatsförlagda lärandet.”

Jag har delvis jobbat med detta under ett par läsår nu, för två av våra inriktningar på Nobelgymnasiet och jag vet det är en stor utmaning för de flesta program/inriktningar att säkerställa att eleverna får en bra och tydlig APL. Speciellt med tanke på det innehåll apl:n ska ha!

Att vi lyckas förbereda eleverna på vad som kommer att krävas inför deras uppstart av apl, är också väldigt viktigt. En stor del av vår kraft kan ibland gå åt till att motivera elever i kurser de själva inte tror sig ha någon nytta av, eller som de bara tycker är ointressanta.

Det är en utmaning att gång på gång fånga upp när elevers tankar går åt annat håll under ett undervisningstillfälle och då förtydliga att: ”Det här som du läser nu, kanske verkar ointressant, men vi lärare har en sådan stor erfarenhet att vi vet att det gäller att ha med sig otroligt mycket kunskap och små/stora bitar av kunskap från alla kurserna ni läser under era tre år på gymnasiet för att kunna få en bra start i arbetslivet.”

Ge inte upp pedagoger! Ni betyder så otroligt mycket för dem, bl a genom ert hårda arbete att forma dem till yrkesmänniskor.

När eleverna väl gjort sitt val till gymnasiet, vilket förhoppningsvis blir det rätta, kommer deras apl in i deras utbildning som ett mycket viktigt inslag. Det betyder oerhört mycket att få vara hos framtida kollegor och se och lära! En del kanske upptäcker att det här tänkta framtida yrket inte alls var vad man trott och väljer att göra ett omval inför sitt andra läsår och då har ju också apl:n varit ett väldigt givande instrument för deras kommande yrkesliv.

Själv gick jag ett yrkesinriktat program och jobbade sedan i tio år innan jag kände mig mogen att läsa vidare och från den tiden har jag med mig många goda erfarenheter.

Oftast blir man överraskad, samtidigt som man får en energiinjektion, när elever där man haft stora farhågor inför deras apl visar sig fungera och man får höra både från elev och företag att det flyter på så bra och handledaren/företaget är så nöjda. En otrolig känsla!

Företag/myndigheter/branscher, ni betyder så otroligt mycket för oss och våra elever, för att de ska förstå poängen med att vara ute ”alla dessa” veckor och närma sig ett leverne inom yrkes- och vuxenvärlden. Många på våra skolor får kämpa hårt med att komma i kontakt med olika möjliga apl-partners och där önskar jag det kunde finnas något forum att anmäla sitt intresse som företag och att man faktiskt vill ta sitt ansvar på arbetsmarknaden, för att ungdomarna ska hitta gnistan och se fram emot ett yrkesliv.

Den stora vinningen för många som hjälper oss med apl-platser är ju naturligtvis att man kan hitta några guldkorn att hjälpa till att forma och så småningom, faktiskt kunna erbjuda till att börja med ett sommarjobb och vidare in i en anställning när de tagit sin examen. Det är så härligt att se vilken utveckling många elever gör under sin apl och inte bara rent yrkesmässigt, utan också saker som kan tyckas så enkla men egentligen kan vara nog så svåra… Det kan t ex vara att passa tider, lägga undan mobiltelefonen, klä sig som den yrkesman/-kvinna man ska representera, laga lunchlådor och vara med i ett vuxensamtal kring fikabordet etc. Det är inte så lätt alltid! Jag minns själv att jag inte var så stor på jorden när jag gjorde praktik på Skoghallsverken bland alla ”gamla gubbar”, som jag tyckte då!

På alla våra apl-platser ska det också finnas goda handledare som är med på vad som ska hända under perioderna. Ni är guld värda! Vi på Nobelgymnasiet har de senaste åren samlat ihop och utbildat handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning och det har varit mycket uppskattat.

Det krävs dock ”uppoffring/välvilja” från våra samarbetspartners, då utbildningen tar en heldag att genomföra. Men jag lovar, det brukar vara mycket givande. Speciellt då vi försöker gruppera de som anmäler sig, till att få sitta tillsammans och få utbyta erfarenheter och diskutera frågor som uppkommer under dagen, eller som man kanske haft med sig redan när man kommer.

Jag kan tänka mig att det som chef inte är så lätt att prioritera detta, då man har högtryck på sina olika projekt och deadlines. Den här handledarutbildningen syftar till att handledarna ska få så mycket matnyttigt med sig som möjligt, vilket leder till att apl:n blir utvecklande både för eleverna och era anställda och även lyfter företagets kvalitet. Men hur då? Jo, t ex genom att få förklara moment som utförs dagligdags på ett sätt så att en 16-18-åring tydligt ska förstå hur just ert företag går tillväga med dessa olika arbetsmoment. Det är en stor utmaning, men mycket utvecklande och något som absolut leder till att företaget kan dra nytta av eleverna och samtidigt forma dem till blivande yrkesfolk. Det finns mycket att önska och diskutera i detta viktiga ämne!

Tack än en gång till er alla som kämpar med apl, lärare på ert sätt och yrkesfolk på ert sätt! Gemensamt för oss/er alla är att vi/ni förstår vinningen med APL-Arbetsplatsförlagt Lärande!

// Erik Axelsson

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg