picture-181-1384188767.jpg

Blogg

Platsens betydelse för lärandet

Verksamhetsutvecklare Pedagogisk miljö, UNESCO GAP - ESDBloggar om; ESD, Globala målen, Samhällsutveckling med barnperspektiv, skolgårdsutveckling, barnrätt, demokrati i skolan, platsbaserat lärande.

Får barnen plats i framtidens städer?

En tillitsresa över myndighetsgränser som käver beställarkompetens! 
Här har du chans att ta del av väl utvalda föredrag kring barnperspektiv och barnens perspektiv i stadsplaneringen. Medvetenheten ökar om att vi beställer och samtidigt kvalitetssäkrar den långsiktigt hållbara staden tillsammans?

Här har du chans att ta del av dagsfärska föredrag kring barnperspektiv och barnens perspektiv i stadsplaneringen.

När 20 mars 09.30-14.20 (Lunch 12.00-12.45)
Hur: Via ArkDes Facebooksida, tre delar
Del 1
Del 2
Del 3

Arrangörer: ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, nätverket BUMS och Tankesmedjan Movium

Program
09.30 – 09.50 Välkomna Moderator Veronica Hejdelind och dagens arrangörer hälsar välkomna till ArkDes och ger ett avstamp till dagens program. Boverket konstaterar att Sveriges skolgårdar krymper samtidigt som Folkhälsomyndigheten undersökning om skolbarns hälsovanor visar att allt för få barn och unga rör på sig tillräckligt i vardagen. Det ger en bild av ett samhälle där barn och ungas behov halkar allt längre ned på prioriteringslista. Hur vänder vi utvecklingen? Hur skapar vi plats för barnen i framtidens städer?

09.50 – 10.20 Att investera i barn är att investera för framtiden Under de kommande 10 åren ökar antalet barn från förskoleålder till tonåren med 10% eller 210 000. Det kräver att hundratals nya förskoleoch skolbyggnader byggs. Det är en gigantisk samhällsutmaning. Sverige har en lång och stolt tradition av politik som agerat utifrån att barnens behov ska beaktas i samhällsbygget, men vem för barnens talan idag? Att investera i barn är att investera i framtiden. Hur ser politiken på detta?

10.20 – 10.50 Från världsledande till sämst i klassen Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

10.50 – 11.00 Bensträckare

11.00 – 11.40 Tätt och komplett – att bygga stad för alla dess invånare Emilie Brunge, landskapsarkitekt LAR/MSA på Nyréns Arkitekter

11.40 – 12.00 Barnkonventionen blir barnrättslagen Kenneth Ljung, utredare Barnombudsmannen

12.45 – 13.30 Rörelserikedom – hur den byggda miljön kan stödja ökad fysisk aktivitet Dr Dean Kriellaars, University of Manitoba Presentationen hålls på engelska

13.30 – 14.00 Staden som jordmån för jämlik hälsa för barn och unga? Charli Eriksson, Professor emeritus i folkhälsovetenskap och gästprofessor på institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet

14.00 – 14.20 Så ska vi få mer rörelse i skolan – perspektiv från Skolverket Sabina Vesterlund, undervisningsråd på Skolverket Kontakt: Emma Franzén emma.franzen@folkhalsomyndigheten.se, Veronica Hejdelind veronica.hejdelind@arwidssonstiftelsen.se, Linda Kummel linda.kummel@arkdes.se, Ulrika Åkerlund ulrika.akerlund@boverket.se

14.50 – 15.30 Rotterdam – work in progress for a child friendly city Landskapsarkitekt Annemieke Fontein, Rotterdam stad Presentationen hålls på engelska.

15.30– 15.50 Hur kan en bra skolgård uppmuntra till rörelse, och kan/bör barnens ytor samnyttjas? Lotta Wersäll, arkitekt SAR/MSA på Landskapslaget

15.50 – 16.10 Emma AdBåge berättar om sin bok Gropen Emma AdBåge, illustratör och författare

16.10 – 16.30 Vägen framåt – hur jobbar vi med frågorna? Avslutande samtal med Riksarkitekt Helena Bjarnegård – Boverket, Anna Bessö – avdelningschef Folkhälsomyndigheten, Linda Kummel – funktionsansvarig ArkDes Think Tank, och Anders A. Aronsson – 1 vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden Uppsala kommun

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg