Blogg

En dansande lärare och specialpedagogstudent

Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet…

Kontaktuppgifter

Jennelie Örtendahl

jennelie.ortendahl@karlstad.se
Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet att starta den här bloggen. Jag stormtrivs inom läraryrket och nu får jag förkovra mig ytterligare inom det pedagogiska området i samband med mina studier mot en specialpedagogexamen. Välkommen!

VFU i en förberedelseklass och i en åk 2 på Orrholmsskolan i Karlstad

Tänk att ibland springer tiden iväg ännu snabbare än vanligt. Det var två veckor sen jag avslutade min andra VFU – period och inte förrän nu börjar jag landa efter alla intryck och nya erfarenheter. På fem veckor gällde det att sätta all forskning, litteratur, föreläsningar och tentor från universitetet i relation till elever och undervisning. Jag målade upp stora förväntningar och möjligheten att få vara både i en förberedelseklass och en åk 2 gjorde mig extra förväntansfull. Språkperspektivet är något jag saknar i lärarutbildningen och äntligen skulle jag få mer kunskaper och erfarenheter. Nu i efterhand vet jag att det kom att ge mig helt nya dimensioner på mig som lärare.

Efter min första lektion i förberedelseklassen gick jag in och undervisade i åk 2 och redan då upplevde jag att det hände något med mina pedagogiska val. Mina reflektioner kring hur jag använde ord och begrepp, kroppsspråk och bildspråk var i full gång. I förberedelseklassen genomsyrade det språkutvecklande arbetet hela skoldagen och allt arbete. Jag tror att det var det som följe med mig in till nästa klassrum. På lärarutbildningen lyfts vikten av att elevernas språkutveckling får möjlighet att utvecklas parallellt med deras ämneskunskaper. På den här VFUn har jag fått erfarenheter av hur ett sådant arbete kan se ut och det här perspektivet kommer jag alltid bära med mig.

I höstas var jag på en dag med SMEER, där forskning kring naturvetenskapens ämnesdidaktik presenterades. En del av den kvällen fastnade inom mig och det knyter an till de erfarenheter jag fått under den här VFU – perioden. Det var en forskning som visade på hur sällan eleverna använde nyintroducerade begrepp under lektionstid. Jag använder begreppet ”sällan” för under majoriteten av de tillfällen då ämnesspecifika begrepp hörs i klassrummet är det läraren som uttrycker sig. I mitt klassrum kommer jag se till att eleverna får använda språket,. Det är när de använder sina kunskaper och sätter ord på sina tankar tillsammans med andra som kunskaperna och språket blir elevernas egna. Det är mitt jobb att skapa en miljö med situationer där det är möjligt för eleverna att skapa ämnesspecifika resonemang, som finns som en röd tråd genom våra styrdokument. Det kräver att språkkunskaper utvecklas integrerat med ämnesspecifika kunskaper.

Att gå mellan en förberedelseklass och en åk 2 har också fått mig att fundera kring vad som kommer hända med min undervisning när jag står som lärare och nyanlända välkomnas in i klassen. Den här VFU – erfarenheten har gjort att jag som kommande lärare vill ha goda kunskaper om hur arbetet i förberedelseklassen på skolan ser ut. Det är en förutsättning för att jag på bästa sätt ska kunna göra den nyanlända elevens väg in i den nya klassen så smidig som möjlig med rutiner, strukturer och välkomnande in i gruppen. Den nyanlända eleven är väl insatt i arbetet både i förberedelseklassen och den ordinarie klassen. Jag tänker att alla elever och lärare borde vara väl insatta i båda klassernas arbete. Tillsammans kan vi då utforma något som passar för alla och med en förståelse för varandra. Det finns mycket från VFU skolans förberedelseklass som jag skulle villa bära med mig in i undervisningen i en ordinarieklass. Tidigare nämnde jag språkperspektivet, andra delar är kulturperspektiv, rutiner och hur deras individanpassade arbete såg ut.

Det är så otroligt mycket jag har att berätta om den här VFU perioden. Att ha varit ute i den här VFU – verkligheten, bland alla kompetenta lärare och elever har varit omtumlande på många sätt. Det har varit den mest hektiska och mest meningsfulla perioden hittills i utbildningen. Det är under VFUn som jag har möjlighet att iscensätta och utforska vem jag är som lärare.  Jag kan knappt bärga mig tills det är dags för nästa period. Under den här perioden har det varit stort fokus på språkperspektiv i undervisningen och att bli insatt i hur arbetet i en förberedelseklass kan se ut. Nästa period har jag ansökt om att besöka en kommunal skola i Växjö med estetiska läroprocesser som profil. De estetiska lärprocesserna blir ett extra fokus under nästa period. Låt nu tiden fortsätta springa iväg snabbare än vanligt, så det snart blir dags för VFU igen!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg