Blogg

En dansande lärare och specialpedagogstudent

Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet…

Kontaktuppgifter

Jennelie Örtendahl

jennelie.ortendahl@karlstad.se
Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet att starta den här bloggen. Jag stormtrivs inom läraryrket och nu får jag förkovra mig ytterligare inom det pedagogiska området i samband med mina studier mot en specialpedagogexamen. Välkommen!

Dans för ökad psykisk hälsa på Herrhagsskolan

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som nu används över hela landet. Eftersom ungas psykiska ohälsa idag är ett samhällsproblem och nytänkande resurs-smarta insatser efterfrågas, utgör metoden ett värdefullt komplement till annat stöd från exempelvis skolans elevhälsa. Sen några veckor tillbaka erbjuds elever på Herrhagsskolan dans som insats för ökad psykisk hälsa. Förutom min lärarbehörighet har jag en flerårig danspedagogisk bakgrund och det är jag som håller i insatsen och dansar tillsammans med eleverna.

Vi dansar för att stimulera välbefinnandet genom ökad kroppskännedom, pulsökning och övning i medveten närvaro. Undervisningen har avsikt att stärka kroppskännedomen och självtillit samt utveckla mod för att kunna ta plats rumsligt och metaforiskt. Syftet är också att stärka positiva levnadsvanor. Danslektionerna fokuserar på rörelseglädje och nyfiket utforskande av kroppsspråk genom kravlös dans. Lektionen innehåller kravlösa övningar där vi använder kroppsspråket på olika sätt som speglar olika slags känslor. Detta kommunicerar inåt i kroppen som upplevelser samtidigt som vi med spegling upplever andras ordlösa kommunikation. Detta kräver närvaro och uppmärksamhet och låter hjärnan slappna av från annat i vardagen ex. oro eller stress. 

När vi dansar pulsökande övningar ökar blodcirkulationen och cellerna tar upp syre. Det gör att kroppen kan ta hand om sådant som kan vara skadligt för kroppen som exempelvis förhöjda stresshormoner som adrenalin och kortisol. Endorfiner frigörs i hjärnan och du känner dig gladare direkt. Ämnen som dopamin och serotonin frigörs också i hjärnan och motverkar depression. Förutom detta leder rörelse till bättre minne, att du lär dig nya saker lättare, att du löser problem lättare och får bättre koncentrationsförmåga.

Innan, under och efter dansandet får eleverna delge sina upplevelser genom självskattning. Nu har jag dansat med en grupp i några veckor och jag kan se att elevernas förmåga att ta plats både rumsligt och metaforiskt har utvecklats. I början av en danslektion hade någon elev stora utmaningar med att ta sig in i rummet, ville inte kommunicera med mig eller kamrater samt hade hämmande och begränsande rörelsemönster. Under danslektionen förändras elevens sinnesstämning och mot slutet dansar eleven med fria rörelser och skrattar tillsammans med mig och andra i rummet. För att få till den utvecklingen behövs medvetna pedagogiska val för att skapa trygghet och förutsägbarhet i undervisningen samt tillit och mod från eleven.

Jag ser fram emot att dansa vidare med elever på Herrhagsskolan!

Vill du läsa mer gå gärna in och titta på någon av följande länkar som beskriver den forskning som insatsen bygger på: 

DANS FÖR HÄLSA (dansforhalsa.se) 

Vi mår bättre av dans! (dansiskolan.se) 

Pep Forum 2022 – Anders Hansen, Hur vår hjärna påverkas av fysisk aktivitet – YouTube

Rörelse är livsviktigt – 1177

Mihaly Csikszentmihalyi: Flow, the secret to happiness | TED Talk 

Dans för hälsa FILM 7 min – eng .grafik on Vimeo

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg