En inblick i folkhögskolan

Normkritik i workshop-format

Normer hjälper oss att navigera i tillvaron med autopiloten påslagen. Och det kan ju vara skönt – tills vi inser att våra normer begränsar, förminskar och kanske till och med kränker andra.

Orden är Maries. Hon jobbar som musiklärare på Ingesunds folkhögskola. Där har hon tillsammans med sin kollega Rasmus kört normkritiska workshops på musiklinjen.

Men vem begränsar vem och vad förminskar vilka? Frågorna kan kännas kontroversiella, men ack så viktiga att närma sig utan pekpinnar, menar Marie. 

När Yasri Khan (2016) fick avgå som politiker för att han vägrade ta vissa i handen kände han sig kränkt. De som inte fick sin händer skakade kände sig också kränkta. Normerna kolliderade. 

Kampanjen #metoo där människor genom att stötta varandra har vågat lyfta kränkande behandling och övergrepp är ett sätt att lyfta fram normer och ta ställning mot våld. Sedan finns det ju de som känt sig manade att kritisera vissa konsekvenser av #metoo. Genom diskussion synliggörs normerna än mer.

Vikten av att diskutera normer i skolan, att lyfta fram likheter och olikheter i inställningen till underförstådda regler, förväntningar och ideal tänker Marie inte nog kan betonas. Men det är kanske inte så enkelt som det låter.

Marie menar att kunskap naturligtvis är viktigt - en grundförutsättning, men vill gärna betona känslornas roll.

- Lärare som håller i lektioner med normkritik på agendan behöver ju självklart kunskap. Men utöver det krävs erfarenhet och mod. Mod att lyfta fram normer och titta på dem utifrån olika perspektiv. Mod att analysera och ifrågasätta. Mod att inte alltid döma och kategorisera som rätt och fel. Och det viktigaste är att vi vågar möta varandra i respektfulla samtal och försöker känna in varandras olika erfarenheter och bagage.

På de workshops som Marie och Rasmus har, varvas information om till exempel jämlikhet och svårigheter att leva fullt ut när en inte tillhör normen, med öppna diskussioner, praktiska övningar och samtal.

- Vi behöver jobba inte bara med kunskaperna utan med känslorna, menar Marie. 

Och det låter så sant. Vi behöver få tag på känslorna för att kunna värdera och omvärdera våra värderingar - så att autopiloten kan kalibreras.

Vill du att Marie och Rasmus, och deras workshopkollegor Daniel och Emma, kommer till er skola/föräldragrupp/studiedag/ungdomsgrupp och håller normkritisk workshop hittar du mer information här.

Workshop om normkritik