picture-3206-1635341396.jpg

Blogg

Perspektiv på ledarskap

Jag heter Veronica Nytomt, är förskollärare och arbetar vid Hultsberg förskola i Karlstad. Mitt engagemang för utveckling av förskolans vardagsarbete är stort. Jag vill bidra till en utveckling där barnets bästa är i fokus, där framförallt välmående och psykisk hälsa…

Kontaktuppgifter

Veronica Nytomt

info@verobalans.se
Jag heter Veronica Nytomt, är förskollärare och arbetar vid Hultsberg förskola i Karlstad. Mitt engagemang för utveckling av förskolans vardagsarbete är stort. Jag vill bidra till en utveckling där barnets bästa är i fokus, där framförallt välmående och psykisk hälsa står högt på agendan. För mig handlar det om att bygga tillitsfulla relationer, skapa en jämlikhet i maktfördelningen mellan vuxna och barn och att se varje individs kompetenser och möjligheter att bidra. För några år sedan startade jag mitt företag för att få möjlighet att nå ut till ännu fler genom föreläsningar och utbildningar. Mina föreläsningar har hittills handlat om Barnkonventionen och barnets rättigheter samt förskollärarens ledarskap. I maj 2021 kom min första bok, den heter "Förskollärare - Leda och ansvara för förskolans undervisning”.Är ni intresserade av att ta del av mina föreläsningar så finns mer information på min hemsida verobalans.se. Du hittar mig även på instagram @nyfiketlyssna.

Det livslånga lärandet börjat i mötet med dig och mig

Jag hade den fantastiska möjligheten att hålla föreläsning vid SETT-dagarna i år. Temat för årets mässa var ”Det livslånga lärandet”. Utifrån det valde jag titeln ”Det livslånga lärandet börjar i mötet med dig och mig”.

När vi tänker på det livslånga lärandet kan det kännas lite diffust och svårt att sätta fingret på vad det faktiskt innebär. Framförallt kan det kännas övermäktigt att tänka att vi ska påverka processer som ligger längre fram i tiden. Kan det jag gör här och nu påverka barnet sen?

Faktum är att vi kan göra ganska mycket som skapar förutsättningar för barnen i sitt lärande. Mina tankar kring det här landar i möjligheterna vi har genom nära möten med barnen. Vi vuxna behöver ha ett förhållningssätt och en inställning till barnen där de får känna och uppleva att de är lärande individer. Vi behöver skapa grunden för barnen att utveckla en sund självkänsla och positiv självbild. Det här kan vi framförallt göra genom att ge upplevelser och skapa sammanhang där barnen får möjlighet att lyckas. Att de får känna sig kompetenta utifrån sina förutsättningar. I det här sammanhanget behöver vi också reflektera över vad vi tänker när vi pratar om att barn är kompetenta. Det här begreppet kan nämligen också komma med krav och specifika förväntningar. Till exempel att barn i en viss ålder borde klara av att klä på sig själv. När barnen inte lever upp till de förväntningarna blir det lätt att vi reagerar på sätt som skapar känslan av att misslyckas. Barn lär sig inget av att misslyckas, vilket jag beskrivit lite mer ingående i ett tidigare blogginlägg som ni hittar här. Misslyckandet ligger inte så mycket i själva handlingen utan i den respons barnet får från omgivningen. Vi måste vara medvetna om hur vårt agerande och den respons vi ger barnet i en situation påverkar deras upplevelse av att vara en lärande individ. Särskilt i de sammanhang där ett barn ofta får respons som är tillrättavisande eller kritiserande. Vi behöver istället utgå från att se barnets kompetens, alltså lägga ett större fokus på att lyfta barnet i de sammanhang vi ser att de har sina styrkor. I de sammanhang där de har mer utmaningar behöver de vårt stöd för att känna att de lyckas och utvecklas.

En viktig aspekt handlar om att skapa trygghet och ett klimat där man upplever sig sedd och lyssnad på. Vi behöver börja i relationerna, att barnen känner tillit till oss vuxna som i förlängningen bidrar till att de känner tillit till sin egen förmåga. Upplevelsen av att bli sedd och lyssnad på bidrar också till att barnet upplever sitt eget värde. Att barnets åsikter och tankar är viktiga och värdefulla. Här hänger det även tätt ihop med att få vara delaktig och ha stort inflytande över sin dag och sitt sammanhang. När vi utformar utbildningen och undervisningen behöver vi göra det utifrån barnens intressen och behov så att de upplever stor känsla av sammanhang och meningsfullhet. Det behöver vara tydligt för barnen så att de förstår och ser ett värde i sin tid på förskolan. Vår makt som vuxna påverkar också barnens möjligheter till delaktighet så vi behöver vara medvetna om den och jobba för att skapa en så jämlik maktfördelning som möjligt. Barns delaktighet och vuxnas makt har jag skrivit om i tidigare inlägg som du kan gå tillbaka till om du vill ta del av några fördjupande tankar om det.

En ytterligare aspekt av det livslånga lärandet handlar om att varje barn ska ha möjlighet att tillgodose sig undervisningen och innehållet i utbildningen. Vi måste alltså lägga stor vikt vid att den är tillgänglig och anpassad att fungera för alla barn oavsett förutsättningar. Alla barn är olika och har olika behov, grunden i vår utbildning måste vara anpassad så att den fungerar för alla barn. Det handlar om alla delar i lärmiljön den fysisk, pedagogiska och sociala aspekten. Det fina i det är att de anpassningar vi gör för de barn som har specifika behov ger goda förutsättningar för alla barn vi möter. En förskola med fokus på det livslånga lärandet behöver alltså börja i en grund av likvärdighet och inkludering för varje individ. En förskola för alla!

/Veronica  Nytomt

Hultsberg förskola

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg