picture-978-1461506627.jpg

Blogg

Fokus på förskolepedagogik

Hos oss på Vallargärdets förskola är utomhuspedagogik en naturlig del av verksamheten.Här kan du följa hur vi utnyttjar vår närmiljö i pedagogiska aktiviteter i förskolan. Följ med och låt dig inspireras till att utnyttja förskolegården och närmiljön till meningsfulla aktiviteter även…

Hos oss på Vallargärdets förskola är utomhuspedagogik en naturlig del av verksamheten.
Här kan du följa hur vi utnyttjar vår närmiljö i pedagogiska aktiviteter i förskolan.
Följ med och låt dig inspireras till att utnyttja förskolegården och närmiljön till meningsfulla aktiviteter även utomhus.

Äventyr, en del av vår utomhuspedagogik

En av förskolans viktigaste uppgift är att låta den enskilde individen växa och utvecklas. Det kostar tid, energi och resurser, men lägger en grund för senare ämnesbetonad undervisning. Äventyrspedagogik spänner över detta genom att barnen får kunskap om olika områden och att de utvecklas som individer.

Just äventyrspedagogik tillämpar upplevelsebaserat lärande. Barnen får uppleva med hela kroppen och många sinnen. I äventyren involveras barnen i spännande, konkreta upplevelser som engagerar känslomässigt.  Det skapar en känsla av deltagande och barnen lär sig om de saker som tas upp i äventyrets tema. Barnen ställs mot utmaningar där olika lärstilar tas tillvara. Det gynnar alla. Efter upplevelserna reflekterar barnen och pedagogerna tillsammans. Vilket hjälper barnen att nå nya kunskaper.


Fantasin är ett verktyg som används genom den berättelse som ett sagoäventyr bygger på. Det pedagogiska syftet med det är att låta barnen möta fantasifulla upplevelser och i dem väva in viktiga kunskaper.  
I det praktiska arbetet med äventyren är man ute väldigt mycket och vi ser fördelar med det ur inlärningssynpunkt och för barnens hälsa. Delar ur äventyrspedagogik är kamratbanor och kamratövningar. Här tränas social kompetens, motorik, koordination och kroppsuppfattning.
Eftersom vi är mycket utomhus och vår förskola ligger alldeles intill skogen, blir det naturligt att integrera kunskaper om exempelvis natur, miljö och hållbar utveckling i äventyren.

 
 
Jag är uppväxt på landsbygden och har fått ett intresse för naturvetenskap. Redan som liten prövade jag tålamodet hos mina föräldrar med experiment och upptäckarlust av både det ena och det andra. Bäst trivdes jag med en kniv i handen vid en koja i skogen. Jag minns de här stunderna som värdefulla och drivs av att förmedla samma positiva känsla om att vara utomhus och kanske framförallt i skogen till barnen på förskolan.


En del av de konkreta ämnesliknande kunskaperna om naturvetenskap har vi fått genom ett nyfiket samarbete med naturskolan i Karlstad. Genom dem har vi hämtat mycket inspiration ur boken ”Leka och lära Naturvetenskap och Teknik ute förskola och förskoleklass”. Men också genom naturskolans idéseminarier där man får nätverka och inspireras tillsammans med kollegor från andra förskolor.


/Thomas Olsson

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg