picture-978-1461506627.jpg

Blogg

Fokus på förskolepedagogik

Hos oss på Vallargärdets förskola är utomhuspedagogik en naturlig del av verksamheten.Här kan du följa hur vi utnyttjar vår närmiljö i pedagogiska aktiviteter i förskolan. Följ med och låt dig inspireras till att utnyttja förskolegården och närmiljön till meningsfulla aktiviteter även…

Hos oss på Vallargärdets förskola är utomhuspedagogik en naturlig del av verksamheten.
Här kan du följa hur vi utnyttjar vår närmiljö i pedagogiska aktiviteter i förskolan.
Följ med och låt dig inspireras till att utnyttja förskolegården och närmiljön till meningsfulla aktiviteter även utomhus.

Att ta förskolans pedagogik utomhus

Ibland kan pedagogik inomhus på förskolan stå i ganska stark kontrast till pedagogik utomhus. Miljöerna kan bjuda in till helt skilda aktiviteter som kanske inte alltid har en röd tråd och hänger samman. Kanske är man inne och leker med lego, lägger ett pussel eller kanske målar något i ateljén. När man sedan väl går ut kanske barnen istället spelar fotboll, undersöker en nyckelpiga på gräsmattan, gräver i leran eller tillverkar sandkakor. Det finns inget fel i dessa aktiviteter i sig, och var och en är bra på sitt sätt. 

Ibland är det önskvärt att kanske skapa en större sammanhängande mening med aktiviteterna på förskolan. Att knyta ihop verksamheterna och ge mening till aktiviteterna på ett annat plan. På avdelning Äppelbo gjorde vi ett sagoäventyr utifrån den populära bokserien Babblarna för att knyta ihop inne och utomhus. I huvudsak då de fyra första böckerna: I Babblarnas hus, Dadda hälsar på, Var är Babbas saker? och i Bobbos väska. Böckerna är populära hos barnen och i vår verksamhet ger det en rolig språkträning för de minsta. 

Upptakten till vårt sagoäventyr var så här: 

Vi har fått ett brev från Bobbo, som berättar att alla babblarnas saker i väskan är borta. Bobbo befarar att det är kråkan som varit i farten och gömt dem. Kråkan är en listig filur och har gömt var sak ur Bobbos väska för sig och kodat varje plats med en QR-kod. För att ställa till det ytterligare har kråkan lagt besvärliga hinder i vägen för att komma åt gömställena.

Vi fick snabbt ett fantastiskt gott gensvar från barnen. Det här var spännande!

För att barnen skulle få de kunskaper de behövde för att klara sagoäventyret krävdes en hel del förberedelser. 

För oss pedagoger gällde det att tänka ut hur vi skulle lägga upp äventyrsbanan. Ett äventyr behöver ha ett ”kompiskoncept”, varigenom vi bland annat stärker barnens förmåga att samarbeta i grupp, verkar för en ökad samhörighet i gruppen, och stöttar barnen i att skapa goda kamratrelationer. Det är bra om äventyret innehåller kamratbanor och kamratövningar där barnen får samarbeta, diskutera och komma överens, lita på varandra, visa hänsyn och samtidigt utmanas i fysisk rörelse, kreativitet och problemlösningsförmåga. 

Delar som vi kände att vi ville jobba med under det här äventyret var framförallt att barnen skulle våga komma nära varandra i en positiv kroppskontakt, våga att pröva sina krafter samtidigt som kamp inte ska leda till bråk och vikten av att barnen känner att de tävlar mot sig själva – inte mot andra. 

Bilder och text från äventyret här

Text och foto: Thomas Olsson, pedagog på Vallargärdets förskola i Karlstad

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg