picture-181-1384188767.jpg

Blogg

Platsens betydelse för lärandet

Verksamhetsutvecklare Pedagogisk miljö, UNESCO GAP - ESDBloggar om; ESD, Globala målen, Samhällsutveckling med barnperspektiv, skolgårdsutveckling, barnrätt, demokrati i skolan, platsbaserat lärande.

Möjlighet till reflektion på ditt ledarskap

När vi lämnar skolans ytterdörr så blir läraren mer av en människa. Det är intressant, eller hur?

När vi lämnar skolans ytterdörr så börjar vi genast träna* vårt utomhuspedagogiska ledarskap. Vi klär vi i samma stund av oss rollerna och läraren blir mer av en människa. Det är intressant, eller hur? Detta stärker nämligen vår ledarroll när vi väljer att fortfarande vara tydliga strukturerade ledare i en ny pedagogisk miljö. Emilia Fägerstams ”Perspektiv på undervisning och lärande utomhus” visar att utemiljöns utvidgade fysiska rum har potential att förändra sociala relationer positivt och leda till ökat deltagande, samarbete, och kommunikation i ämnet.

Om klassrummet var stort som en ishall, visst skulle vi behöva justera vårt ledarskap något, men tänk också vilka möjligheter rummets storlek skulle generera. Tänk dig sedan tanken på det ledarskap som skulle få undervisningen att fungera i en skola utan väggar.

Det utomhuspedagogiska ledarskapet kan tas med in i skolan. De rutiner, arbetssätt, ansvar, kommunikation och den frihet som kommer med den stora volymen och avstånden i ”uteklassrummet” kan vi dra nytta av då de kan översättas inne. Det händer något i en klass då de kollektivt känner att de hanterar friheten under ansvar i nya situationer. Klassrumsatmosfären och ledarskapet sitter delvis i väggarna, vanan och förväntningarna, det spelar in, vilket kan vara både bra och ett osynligt hinder. Vi tar också med de sociala vinsterna som stärker klassen tillbaka in i klassrummet. Med underlag för bra relationer, respekt och fokus kan elever lösa och redovisa uppgifter både på skolgården och inne. Klassens vetskap om att de klarar av detta stärker dem på både gupp och individnivå. Det är däremot svårare att ta med det klassrumsformade ledarskapet ut då vi format det i en miljö av fysiska begränsningar såsom väggar, tak, bestämda platser och färre verkliga upplevelser. Jag vill därför skilja på ledarskapet i klassrummet och det utomhuspedagogiska ledarskapet.


* Pedagoger som har intresserade elever tror jag är de som dagligen reflekterar över sitt eget pedagogiska ledarskap och som är beredda att hela tiden omvärdera det.

För dig som vill öva och reflektera över ditt ledarskap så ingår det i Karlstads Naturskolas fortbildningar och även utedagarna med Solbussen (fortbildning med elever på plats). Det handlar om vårt förhållningssätt när det exv kommer till; förflyttningar, samlingar, demokratisk underbyggnad, redovisning, röstläge, bedömning, reflektion, följa processer, din egen placering, start och avslut, sociala övningar och maximerad sysselsättning.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg