Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Bokcirkel

På vår senaste nätverksträff i SOL i Värmland hade vi första tillfället i vår bokcirkel kring boken Handledning för kollegialt lärande skriven av Annika Cederberg-Scheike. Vi hade läst första halvan av boken och tagit med oss våra tankar kring följande punkter:

– Vad undrar du över i texten? Vad vill du fråga texten om?
– Vad vill du prata med andra om?
– På vilket sätt knyter texten an till dina egna erfarenheter av handledning?

På träffen delade vi in oss i tre grupper och diskuterade utifrån följande:
– Jämför era undringar.
– Välj några av undringarna/frågorna och försök besvara dem tillsammans i gruppen.
– Gör en runda i gruppen och berätta vad ni listat som ni vill prata med andra om.
– Vilka frågor har kommit upp? Likheter – olikheter – mönster.

Därefter hade vi en gemensam samling där vi diskuterade modellen och hur det gått att arbeta efter den samt hur den ev. vidgat vår förståelse av texten. Själva modellen har vi som gått Skolverkets utbildning för språkutvecklare fått ta del av under utbildningen.

Nästa gång när vi ses i januari ska vi göra samma sak med den andra halvan av boken. Ett spännande sätt att få ta del av andras tankar utifrån en bestämd bok!

/Marlene Andersson

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg