picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Vi förundras vidare

I mitten av mars så skrev jag om begreppet förundras, som finns i förskolans styrdokument. I somras var Skolverket på besök och intervjuade barn och elever om hur det är att börja i förskoleklass och åk 1. Skolverket pratade även med mig och våra två förskollärare i förskoleklass. Det samtalet och intervjuerna kommer ingå i en fortbildning som Skolverket skapat med fokus på just övergången mellan våra verksamheter. Det är alltid roligt när pedagogernas fina arbete lyfts och får spridning. Är du nyfiken kan du läsa mer här.

Nu ska vi fördjupa vårt samarbete med förskolan. Vi ser att våra rutiner kring övergång sitter på ett bra sätt. Vi är redo att ta nästa steg nu. Vår ambition nu är att se hur vi håller begreppet förundras levande genom övergången till skolan. Det kommer bli en rolig och spännande utmaning. In i det arbetet tar jag med mig förstelärare i SV. Vi kommer träffa rektorerna för de kommunala förskolorna i vårt område samt ett par av deras pedagoger. Vår ambition är att ta fram ett upplägg som båda verksamheterna känner sig bekväma och trygga med samt har fokus på begreppet förundras. Står ett sådant begrepp stadigt i en miljö där fokus ligger på garantier gällande läsa-räkna-skriva? Står det pall gentemot bedömningsstöd och kartläggningsmaterial? Det återstår att se.

I torsdags träffade styrgruppen vår referensgrupp, som består av pedagoger från förskola, förskoleklass, fritidshem och lågstadie. Vi gick igenom syftet med mötet och hur vårt kommande samarbete ska komma att se ut. Vi avslutade med att ge oss på att reflektera vad begreppet förundra skapar för tankar hos oss. Det är alltid viktigt att skapa en gemensam förståelse kring ett begrepp innan ett förbättringsarbete startar. Som rektor i skolan känner jag att det är viktigt att transponera begreppet förundras från förskolans styrdokument in i skolverksamheten. Kan förundras skönjas inom skolans begrepp stimulans?

På Råtorp kan vi se att våra elever, enligt Skolenkäten VT 2019 åk 5, inte upplever att de stimuleras i lika hög grad som jämnåriga i riket. Det är något jag känner vi behöver arbeta med på ett annat sätt än vad vi gjort hittills. Det kommer ta ett tag innan vi kan se någon effekt av vårt samarbete, men syftet är att säkerställa att våra elever upplever sig stimulerade och känner lust att lära. Kort sagt, de ska förundras hela vägen genom grundskolan. Om våra elever fick uppleva detta är jag tämligen övertygad om att vi skulle se helt andra resultat i alla våra årskullar och jag tror även att vi skulle nå den femtedel av eleverna som i dagsläget inte fullt ut har behörighet till gymnasiet. 
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg