picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Vi skyltar med tydlighet

Tidigare under läsåret skrev jag om när vi rektorer på Väst åkte österut på studiebesök till Källbrinksskolan. Fokus för studiebesöket var att se hur de arbetat med att NPF-säkra sin verksamhet. Hur går det då med vårt arbete på hemmaplan? Har vi kommit någon vart när det gäller våra lärmiljöer? Jo, det tycker jag vi gjort. Vår specialpedagog har tillsammans med våra speciallärare genomfört SPSM:s studiepaket, som handlar om NPF, med alla pedagoger och resurspersoner. Vi kan se i våra utvärderingar att studiepaketet varit uppskattat hos personalen och har givit upphov till fördjupade diskussioner när det gäller att bredda lärmiljöerna för alla elever. Vi kommer fortsätta följa upp arbetet för att säkerställa att dessa diskussioner ger effekt för våra elever.

För mig handlar det inte om att fortbidlningen ska syfta till att vi kan stoltsera med att vi är en NPF-säkrad skola, för mig handlar arbetet att skapa ännu bättre förutsättningar för personalen att nå alla elever varje gång. Oavsett vad vi kallar våra fortbildnignsinsatser, så är alltid huvudmålet att möta upp skollagens portalparagraf. Med det sagt så är det ju alltid roligt att det nu börjar synas att vi arbetar systematiskt med våra lärmiljöer. Vi har nu skyltat upp våra skolor, både utvändigt och invändigt. Vi har fixat gemensamt bildstöd som pedagogerna ska använda för att tydliggöra dagens schema. Vi har köpt in timetimers till alla klassrum och till våra fritidsdshem. Vi har köpt in höj- och sänkbara bänkar för att kunna variera möbleringen på vårt mellanstadie. Vi har fixat skärmar till bänkar och  större skärmar som rumsavsklijare. Kort sagt: vi har skapat bättre förutsättningar för pedagogerna att skapa tillgängliga lärmiljöer.

Ovanstående betyder inte att vi är en NPF-säkrad skola, eller att vi når alla elever hela tiden. Det är lätt att halka in en en sådan diskussion. Inlägget handlar inte om det. Inlägget handlar om att vi i skolan är ansvariga för lärmiljön. Det är vi som ansvarar för att skapa så tillgängliga lärmiljöer som möjligt. När vi gjorde vår analys så blev det tydligt att vi når de allra flesta elever, men där vi brast så var den gemensamma nämnaren NPF. Där hade vi vår utmaning. Så för vår del blev det viktigt att fundera på hur vi kunde göra det bättre och tydligare i skolan för den kategorin elever. Vi vet även att det är ingen elev som kommer uppleva skolgången svårare för att vi är tydligare och har en varierad möblering eller använder oss av timetimers. Poängen är att det var vår analys som ledde oss hit. Inte att Källbrinksskolan har NPF-säkrat sin skola. 

Nedan har ni några exempel på hur vi skyltat upp och gjort skolan tydligare för våra elever. Om någon är intresserad av vem som hjälpt oss med bildstöd och uppskyltning så hittar ni information här.
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg