picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

NPF-säkrad skola

Under måndagen genomförde vi rektorer i skolområde Väst ett studiebesök i Stockholm. Dels träffade vi en specialpedagog på Vasaskolan, som varit med och ta fram Danderydsmodellen. Den modellen syftar till att få till en synvända kring elever med NPF i allmänhet, men ADHD och autism i synnerhet. Drivkraften i modellen är kollegial handledning och resultatet visar att de allra flesta pedagoger som deltagit är nöjda med upplägget och önskar ytterligare handledning. När specialpedagogen får välja ut vad som är framgångsfaktorer, så kommer svaret snabbt: tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. 

Efter det besöket åkte vi vidare genom huvudstaden och söderut till Källbrinksskolan i Huddinge kommun. Där har skolan arbetat aktivt med att motverka konsekvenserna av NPF genom att både agera i den fysiska lärmiljön men framför allt genom att arbeta med att göra en synvända när det gäller var ansvaret ligger i skolan. På Källbrinksskolan är klassrummet NPF-säkrade genom att tona ner onödiga synintryck och möbleringen är varierad och flexibel. Schemat är färgkodat och läromedel i specifika ämnen följer den kodningen. Lokaler är uppmärkta och stort fokus har lagts på att skapa tydlighet. Den tydligheten återspeglas även i hur lektioner startar och avslutas. Klassrummen är utrustade med time timer och genomgångar är inte längre än 10 minuter innan de avbryts för annan aktivitet.

Vi träffade rektor och en av de biträdande rektorerna och det som är slående är hur de håller fast vid den riktning som är utstakad. De lyfter även fram att detta inte är en snabb process utan de har arbetat målmedvetet över tid. Det finns ett tydligt tänk kring analys och att ansvaret kring lärmiljöerna ligger hos skolan och inte hos eleverna. Rektor berättar om att synvändan egentligen handlar om att anpassa planeringen och undervisningen efter de elever som har störst behov och resten faller sedan på plats.

Vi har över tid arbetat hårt med att skapa tillgängliga lärmiljöer på Råtorp och kommer gå in i SPMSs fortbildning kring NPF nu på måndag. Då genomför arbetslagen moment 1 av totalt 5. Den fortbildningen kommer stärka vår generella kompetens när det gäller hur vi ska bemöta elever med NPF. Parallellt med detta håller vi just nu med att ta fram skyltar för att ”märka upp” våra skolor. Vi kommer använda oss av bildstöd på dessa skyltar. Vi kommer även säkerställa att alla verksamheter använder sig av samma typ av bildstöd för att tydliggöra schemat på tavlan.

Vi kommer fortsätta arbetet med tydlighet och bemötande. Det är en spännande del av processen vi är inne i nu och det är nu vi måste hålla i och hålla ut. Det är nu vi ska fördjupa vår kompetens och säkerställa att våra planeringar når varenda elev i undervisningen i förskoleklassen, på fritidshemmet och i åk 1-6. Kort sagt: jakten på Främst går vidare genom fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer.
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg