picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Förberedelseklassen

Råtorpsskolan har sedan februari 2016 en förberedelseklass, FÖK. FÖK startade med 14 elever från Syrien, Irak och Afghanistan. Min roll i arbetet med nyanlända elever, är i första hand att utveckla det svenska språket och bygga upp det från grunden. De har mycket att lära sig, under sitt år i FÖK. De skall lära sig ett nytt alfabet med ny läsriktning och nya språkljud. De skall tillägna sig närmare 15 000 ord och kunna sätta dem i kontextuella sammanhang, samtidigt som de skall utveckla sina kunskaper inom de olika ämnena.

De nyanlända eleverna får en klassplacering, men den första tiden får de extrastöd i att bygga upp svenskan, som sker i FÖK. Mitt huvudsakliga uppdrag är att undervisa nyanlända elever i svenska och bygga upp deras språk, men som lärare i förberedelseklass ingår så mycket mer. En av de stora delarna är att stärka den psykiska hälsan genom att stärka eleverna och skapa trygghet. Många av eleverna har tunga ryggsäckar med ett innehåll som vi har svårt att föreställa oss, de måste därför få möjlighet att bearbeta jobbiga minnen och hemska upplevelser. Elevhälsan har därmed en mycket viktig roll i vårt arbete med dessa frågor. Jag kommer att gå in mer på det i nästa inlägg.

/Veronica Hjalmarsson lärare i förberedelseklass

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg