Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Nationella prov-tiden

Nu börjar det. Imorgon för att vara helt exakt. Nationella prov i svenska för åk 6. En hektisk tid startar, en tid med rättning, många reflektioner, tankar och funderingar. Det är inte enbart en bedömning av mina elever, jag kommer också börja granska mig själv. Har jag undervisat på rätt sätt? Har eleverna med sig den kunskap, utvecklat de  förmågor de behöver för att uppnå de olika kunskapskraven? Har jag satt rätt betyg vid jul? En alldeles naturlig utvärdering av min undervisning startar. 

Jag kan välja att se tiden framför mig med bävan. Har man 44 elever i svenska så blir det lite rättningsarbete. Kan se nationella proven som ett påtvingat inslag i mina arbetsuppgifter, ett måste från högre instanser. Jag kan också välja att se tiden framför mig som en möjlighet att bli bättre. Lite vassare i mitt ämne, lite mer insatt i kunskapskraven, lite bättre på bedömning, starkare i sambedömning.  Det är ett utmärkt tillfälle att se var eleverna befinner sig och forma undervisningen tillsammans med dem efter resultaten. Det är ett utmärkt tillfälle att använda resultaten till formativ bedömning. Då kan jag och mina elever nå längre. 

Mitt hjärta brinner för elevmedverkan på olika sätt och det jag gör vill jag ska göra avtryck. Avtryck i barnens vardag. Hjälpa dem framåt. De kommer nu blotta sig själva, bli bedömda, deras kunskaper blir granskade på detaljnivå. Här gäller det att göra goda avtryck, göra något bra av deras resultat. Tillsammans med dem skapa meningsfullhet att fortsätta om de misslyckats på någon del. Visa det som är bra och utgå därifrån. Ge tips och idéer för fortsatt lärande. Den formativa bedömningen, som vi kan göra tillsammans, kan lyfta dem och lära dem att utveckla nya förmågor, vidare till en ny nivå där de får möjlighet att bli stolta över sig själva. 

Imorgon börjar det och jag välkomnar den, nationella provtiden. 

Hur ser du på nationella proven? 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg