picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Lärstämma – på väg mot vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Som jag tidigare skrivit om på bloggen, har Nobelgymnasiet under det gångna läsåret arbetat med kollegialt lärande (läs mer HÄR och HÄR). Vi har en gång i månaden träffats i olika lärgrupper för att tillsammans lära oss mer om och utveckla vårt pedagogiska ledarskap genom samtal, klassrumspraktik och relevant forskning.  Vi har utgått ifrån Helen Timperleys modell (se Skolverkets illustration här nedan) och provat och utvärderat olika metoder, i klassrummet och tillsammans med kollegor. Vår ambition har varit att närma oss ett mer forskningsbaserat arbetssätt på Nobelgymnasiet.

Nu är vårt första lärgruppsår till ända och det är dags att summera och utvärdera vårt lärande. Vilka effekter har vi kunnat se? Hur har vår undervisning utvecklats? Vilka lärdomar tar vi med oss in i nästa läsårs klassrum? Vi har valt att sammanfatta detta under en s.k. lärstämma, ett begrepp vi har lånat av Hans-Åke Scherp, lektor i pedagogik vid Karlstads universitet. Scherp lyfter fram lärstämman som ett sätt för hela skolan att förbättra och bidra till den gemensamma kunskapsbildningen.

Och igår var det dags för Nobelgymnasiets första lärstämma. Under förmiddagen samlades alla lärgrupper i aulan för att delge varandra sina erfarenheter och för att dra viktiga slutsatser inför framtiden: Vad har varit effektivt för att förbättra vårt pedagogiska ledarskap i klassrummet? Samtliga gruppers redovisningar sparas och görs tillgängliga för andra grupper; dokumentationen är en central del i arbetet för att närma oss en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Till sist genomförde alla en individuell utvärdering som vi lärgruppsledare tagit fram, dels för att få feedback på det gångna årets lärgruppsarbete men också för att ge möjlighet till enskild reflektion kring det egna lärandet: hur har mitt ledarskap utvecklats under året och hur kan jag ytterliga stärka det inför nästa läsår?  Utvärderingen kommer vi att följa upp vid läsårsstarten; den är en viktig utgångspunkt för Nobels fortsatta ledarskapsarbete, såväl för det kollegiala lärandet som det individuella.

Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett bra år på Nobelgymnasiet: vi har påbörjat ett lustfullt och viktigt arbete mot ett mer forskningsbaserat arbetssätt och vi har, tror jag, alla blivit lite bättre ledare för våra ungdomar i klassrummet. Framförallt har vi blivit ett lärande kollegium som i större utsträckning arbetar tillsammans för att höja måluppfyllelsen för Nobelgymnasiet elever. // Susanne Mellerskog

Helen Timperleys modell för professionellt lärande

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg