picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Don’t ask if you are leading

”Fråga inte om du leder. Det gör du.” Citatet är hämtat från skolforskarna Dufours och Marzianos bok Leaders of Learning (2011) och utgår från principen att alla lärare är ledare, vare sig vi vill det eller inte. I egenskap av lärare kommer vi att påverka människor och göra skillnad i deras liv, frågan vi måste ställa oss är hur vi vill leda och vilken typ av skillnad vi vill göra.

Ett liknande budskap genomsyrade professor Thomas Nordahls föreläsning för Karlstads gymnasielärare häromveckan. Nordahl återkom flera gånger till vikten av att som lärare förstå sin egen påverkan: ”Kjenn din inflytelse!”. Han presenterade sedan en rad lärarkompetenser som enligt forskningen (Hattie, 2009) visat sig särskilt framgångsrika för att öka elevers lärande:

  • Rätt typ av feedback
  • Klassrumsinteraktion runt ämnet
  • Tydlighet och struktur i undervisningen
  • Positiv relation till eleverna

Dessa kompetenser är inte medfödda hos oss lärare; vi måste träna, problematisera och diskutera dem med varandra och utifrån forskningen för att ett professionellt lärande ska kunna ske. Det kollegiala lärandet, menar Nordahl, är ett systematiskt arbete som ska ske över lång tid för att vi ska kunna vidareutveckla vår praxis i klassrummet.

På Nobelgymnasiet har vi precis kommit igång med ett långsiktigt och systematiskt kollegialt arbete kring ledarskap i klassrummet, vilket jag skrev om i ett tidigare inlägg HÄR. Nu har det bildats ett tiotal lärgrupper som regelbundet träffas på skolan under läsåret för att lära mer om ledarskap genom samtal, klassrumspraktik och relevant forskning. Relationer, arbetsro, rutiner, struktur, motivation och formativ bedömning är några exempel på fokus hos de olika lärgrupperna.

Det jag personligen ser allra mest fram emot är att få prova olika metoder i mitt eget klassrum och sedan följa upp och utvärdera praktiken genom organiserade samtal i lärgruppen: Vilka effekter kunde jag se? Vad kan vidareutvecklas och förfinas ytterligare? Hur går jag vidare?

Nej, fråga inte OM du leder och OM du kan göra skillnad: ”The question is: What kind of leader you will be and what kind of difference you will make.” (Dufour & Marzano, 2011)

// Susanne Mellerskog

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg