Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Pedagogiskt ledarskap på Nobelgymnasiet

Alla vet såklart att läraren är viktig för elevens lärande.  Exakt hur viktig läraren är blev kanske särskilt tydligt när John Hatties forskningsöversikt Visible Learning presenterades 2009. Hattie visade att av de 30 faktorer som påverkar elevers lärande allra mest är hela 19 kopplade till den enskilda läraren. Mot bakgrund av detta, samt med anledning av att många av våra elever önskar bättre arbetsro under lektioner, har vi på Nobelgymnasiet bestämt att gemensamt arbeta med pedagogiskt ledarskap under detta läsår.

Vad är pedagogiskt ledarskap? Simon Hjort, lektor vid Linköpings universitet och skolutvecklare i Linköpings kommun, kom i fredags till Nobelgymnasiet för att hjälpa oss förstå denna fråga bättre. Lärarens ledarskap innefattar så många olika delar och komplexiteten i lärarens uppdrag blev under fredagen tydligare än någonsin. Ledarskapet i klassrummet handlar bl.a. om relationer, rutiner, förväntningar och tydlighet, ja listan kan göras betydligt längre.

Och vad är nästa steg då? Hjorts föreläsning var startskottet på ett långsiktigt och systematiskt arbete på Nobelgymnasiet. All pedagogisk personal kommer under hösten att delas in i lärgrupper utifrån vilken aspekt av det pedagogiska ledarskapet man personligen vill och behöver fördjupa sig i. Modellen för lärgruppsarbetet är hämtad från Helen Timperley och Dylan William (TLC). Lärgruppen träffas sedan regelbundet under ett år för att tillsammans lära om klassrumsledarskap, pröva olika metoder i de egna klassrummen, och sedan utvärdera dem gemensamt: vad ger bäst effekt på elevens lärande? För tysta klassrum är inget självändamål, lika lite som populära och ”schyssta” lärare. Målet, till syvende och sist, är ju att öka elevernas lärande och deras måluppfyllelse!

Sammanfattningsvis står vi lärare på Nobelgymnasiet inför en stor och komplex utmaning nu. Vi ska ta oss ut ur våra respektive ”comfort zones” och tillsammans få gamla invanda mönster och föreställningar utmanade och omprövade.  Det kommer att bli tufft, det vet vi, men det kommer också att svetsa samman och stärka oss som kollegium på Nobelgymnasiet. Målet med vårt utvecklingsarbete är naturligtvis att vi ska lära oss mer, men framförallt att våra elever ska lära sig mer! // Susanne Mellerskog

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg