picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Att ta kontroll över sitt eget lärande

”För alldeles för många lärare … är kompetensutveckling en förnedrande, själsdödande upplevelse eftersom de passivt ”sitter och tar emot” ”skriver Helen Timperley i boken Det professionella lärandets inneboende kraft. Helen Timperley är professor i pedagogik på University of Auckland i Nya Zeeland och hon har ägnat en stor del av sin forskning åt hur lärares lärande ska leda till att elevernas engagemang och resultat förbättras.  Boken är en bra utgångspunkt för lärare och skolledare som ska påbörja ett lärgruppsarbete som möjliggör lärare att lära sig mer om sin egen undervisning.  

Timperly menar att på grund av de stora utmaningar som varje lärare möter varje dag i sitt klassrum – införa nya läroplaner och bedömningsmetoder i kombination med nya tekniska hjälpmedel – till en grupp elever som inte tar emot eller reagerar på undervisningen har behovet av professionellt lärande för lärare ökat. Hon säger att,

”Om man enbart gör kosmetiska förändringar eller låter lärarna handskas med problemen på egen hand kommer man inte att kunna åstadkomma sådana förändringar som verkligen gör skillnad.”

Helene Timperley betonar vikten av att lärare måste engageras i lärandet för att utmana sina pedagogiska metoder. Lärare måste kontinuerligt och systematiskt värdera och omvärdera sin pedagogik i klassrummet beroende på hur väl de faller ut i elevgruppen. Det handlar om att lösa djupt rotade pedagogiska problem för lågpresterande elevgrupper säger Timperley.

Med följande modell tydliggör Timperley hur en Undersökande och kunskapsbildande cykel kan se ut.

Huvudsyftet med det professionella lärandet är att elevernas lärande står i centrum och att skapa undervisning som ger alla möjlighet att lära på djupet. För att uppnå det måste vi arbeta systematiskt och kontinuerligt med att undersöka vilka kunskaper och färdigheter som våra elever behöver för att uppnå viktiga mål. Därefter ta reda på vilka kunskaper och färdigheter vi som professionella behöver för att tillgodose våra elevers behov.  

För mig känns denna modell för lärande som den viktigaste och mest givande fortbildning som dagens skolledare borde satsa på. När man blir huvudperson i sitt eget lärande, tillsammans med sina kollegor och man utgår från de kunskaper och färdigheter som eleverna har kommer alla att bli aktiva och lära sig mer, både elever och lärare!

/ Ingegerd Norder 

 

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg