picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Utmanande undervisning ökar elevens ansträngning

Jag vill rekommendera boken Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham som en handbok i undervisning som utvecklar elevers tänkande och ansträngning. Nottingham har fokus på att öka elevers medvetenhet om hur viktig den egna ansträngningen är för lärande. Han utgår från följande fem centrala begrepp som resulterar till en effektiv utbildning i självständigt tänkande och tron på sig själv att klara svåra utmaningar.

  –  Återkoppling

  –  Ansträngning

  –  Utmaning

  –  Reflektion

  –  Självkänsla

Utmaning är det mest centrala begreppet eftersom en utmanande lärandemiljö leder till att elever presterar mer och går utanför sin ”komfortzon”. I boken finns förslag på lektionsplaneringar och konkreta tips på hur man hjälper elever att övervinna eventuella svårigheter och därmed utmana eleverna så att de kan nå sin potentiella förmåga. Återkoppling är den enskilt mest prestationshöjande faktorn (Hattie, Nottingham) och Nottingham menar att elever som får återkoppling, på försök att förstå uppgifter, har lättare att koncentrera sig och inte ge upp vilket leder till högre grad av ansträngning.  Ansträngning är en avgörande faktor för hur långt en elev når. Vi pedagoger har ett ansvar när det gäller att skapa ett ”klassrum” där elever tar sig an svåra uppgifter och inte ger upp. Vare sig språk eller uppgifter ska förenklas. Vi ska ge rätt återkoppling i rätt tid för då anstränger sig eleverna mer och vågar anta utmaningar. Nottinghamn framhåller vikten av att skapa möjlighet för reflektion i undervinsingen och utmana elevernas tänkande. Ett sätt att utmana är att skapa motsättningar i påståenden, ”kognitiva konflikter”, så att man tvingas tänka djupare och ibland omvärdera sina påståenden. Han menar att skräckscenariet är lektioner där varken elever eller lärare tänker en enda tanke utan bara överför information.

Elever som utmanas och tränar sig i att anstränga sig når högre mål och därmed ökar självkänslan vilket leder till att de vågar misslyckas med uppgifter och därefter ta sig an samma uppgift igen. I ett klassrum med mer utmaningar når ALLA elever högre mål!

Ingegerd Norder

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg