picture-180-1408993513.jpg

Blogg

Pedagogisk utveckling på Nobelgymnasiet

Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som…
Vi undervisar på olika program och i olika ämnen, men har alla det gemensamt att vi, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, också har uppdrag som förstelärare på Nobelgymnasiet. I den här bloggen vill vi synliggöra de reflektioner, synpunkter och utmaningar som dyker upp inom ramen för vårt uppdrag. Vi som turas om att skriva varje vecka är:Ulla-Carin Boes, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningIngegerd Norder, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningSusanne Mellerskog, försteläraruppdrag med allmändidaktisk inriktningBritt-Marie Carlsson, försteläraruppdrag med inriktning mot karaktärsämnen och IKTIngrid Lundin, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikDavid Lundeteg, försteläraruppdrag med inriktning mot matematikMagnus Sohl, försteläraruppdrag med inriktning mot yrkesämnenNu ser vi fram emot ett spännande läsår - följ den pedagogiska utvecklingen på Nobelgymnasiet!

Heaven and Hell på Skolforum

Häromveckan åkte vi till Stockholm för att besöka Skolforum, den årliga mässan för personal på Sveriges alla skolor.  Det blev två intensiva dagar, som kanske bäst kan sammanfattas som ”heaven and hell”. Himmelriket, för att det är underbart att träffa kollegor, läromedelsrepresentanter, föreläsare och forskare. Men också helvetet, för att man blir så stressad av allt som finns ”där ute” och som bara väntar på att användas och implementeras i den egna undervisningen. Vad fick vi med oss hem till Karlstad? En tung väska med böcker, broschyrer, filmer och en hel del tips på läromedel att köpa in samt många nya forskningsresultat att beakta.

En av höjdpunkterna var Christina Olin-Schellers seminarium om sin forskning, Lässtrategier i rörelse – effekter av lässtrategier på högstadiet. I studien ställs frågan om undervisning om läsning har någon effekt. Leder explicit undervisning i läsning till en ökad läsförståelse? Olin Scheller menar att det är så, åtminstone hos de svagaste läsarna. Intressant, tycker vi, med tanke på att det just är den gruppen läsare som har vuxit enligt PISA och PIRLS.

När man är i storstan gäller det att passa på och därför ägnade vi sedan en heldag till Jesper Ersgårds föreläsning om John Hatties studie Visible Learning (2009). Hur passar Hatties forskning in på Sverige 2013? Går den att förena med vår syn på formativt förhållningssätt?  Ersgård lyfte särskilt fram den punkt som är mest avgörande för att lärande ska ske, d.v.s. att eleven har möjlighet att göra självbedömning av sitt eget lärande.  När man arbetar formativt synliggörs lärandeprocessen för eleven och därmed är det också möjligt för hen att själv bedöma sitt lärande.

Sammanfattningsvis var det tre intensiva dagar och mer heaven än hell. Nu återstår att sortera alla intryck och fundera över hur vi går vidare, såväl med vår egen undervisning som med utvecklingsarbetet på skolan. Det är en utmaning vi ser fram emot! 

 

Christina Olin-Scheller                                     Jesper Ersgård

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg