Blogg

En dansande lärare och specialpedagogstudent

Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet…

Kontaktuppgifter

Jennelie Örtendahl

jennelie.ortendahl@karlstad.se
Vad kul att du hittade hit! Jag studerar till specialpedagog och arbetar på Herrhagsskolan i Karlstad som specialpedagogisk resurs. Efter flera års yrkeserfarenhet av dansundervisning valde jag att läsa till grundskollärare och det var som lärarstudent som jag fick möjlighet att starta den här bloggen. Jag stormtrivs inom läraryrket och nu får jag förkovra mig ytterligare inom det pedagogiska området i samband med mina studier mot en specialpedagogexamen. Välkommen!

Då har jag haft min första föreläsning om estetiska lärprocesser

För en tid sen ringde min chef i Katrineholm och frågade om jag skulle kunna föreläsa. Förra veckan var det dags. Jag hade min första föreläsning inför 76 personer. Både rektorer, politiker, kulturombud, förvaltningsledningar, språkutvecklare, bibliotekarier och lärare var på plats. Uppdraget var att föreläsa om estetiska lärprocesser och hur det kan implementeras i kommunens alla skolor. Deras sommarskola bedrivs genom estetiska lärprocesser i matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska. Nu ligger det i intresset att sprida det arbetssättet inom kommunen.

Enligt styrdokumenten ska estetiken finnas som en röd tråd i hela skolans verksamhet och det finns även formulerat i teoretiska ämnens kursplaner. Forskning påvisar att estetiska ämnen har en positiv inverkan på elevernas lärande. Titta exempelvis på föreläsningen med Anne Bamford, professor i pedagogik, som finns här på Pedagog Värmlands sida under ”forskning”.

Estetisk lärprocess av god kvalité kräver, så som jag ser det, två kompetenser. Läraren som är expert på sitt ämne och har koll på erkända kritiska punkter som ofta är svåra för eleverna i sin kunskapsutveckling. Läraren har också den didaktiska kompetensen med kunskaper om hur undervisningen kan organiseras. En estetisk pedagog är expert på sitt estetiska uttryck och att bearbeta kunskaper, tankar eller föreställningar om något och uttrycka det i någon form för andra. Som jag ser det behövs båda dessa kompetenser för att skapa en estetisk lärprocess av god kvalité.

Men ofta är det de estetiska pedagogerna som bedriver undervisningen med estetiska inslag. Därför fick jag i uppdrag att föreläsa och presentera hur lärare tillsammans med estetiska pedagoger kan jobba tillsammans för att bedriva kvalitativa och kreativa estetiska läroprocesser i sin undervisning. Helt i linje med styrdokument och forskning, såklart. För att det ska vara möjligt behövs en organisation som ger förutsättningar för detta. I föreläsningen pratade jag därför om organisationen och hur detta har organiserats i andra verksamheter.

Under föreläsningen gavs möjligheter för åhörarna att tillsammans reflektera kring sin egen verksamhet utifrån vad jag sagt. Det var uppenbart att temat satte igång tankar och funderingar, det var nämligen inte helt lätt att få dem tysta igen. Bra, tänkte jag!

Estetiska lärprocesser var det som fick mig att påbörja lärarutbildningen. Hur kreativitet, sinnen, upplevelser och estetik påverkar hjärnan och lärandet. Nu har jag haft min första föreläsning och jag hoppas att jag fått igång tankarna eller utmanat föreställningen om estetiska lärprocesser i skolan hos de som lyssnade. Jag hoppas också att detta blev startgropen på en utvecklad verksamhet med estetiska lärprocesser i Katrineholms kommun. Tänk vilken dröm. Heja Katrineholm!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg