Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Vad är STL? – Frida Lindell

Skriva sig till lärande (STL) är en modell för att använda digitala verktyg på ett bra sätt i undervisningen. 

Det här är en introduktion till STL av Frida Lindell, Utbildningsledare STL på SKR och förstelärare i matematik på Sofielundsskolan i Sollentuna. Twitter: @MeFridaLindell

Föreläsningen filmades 2019 på Karlstads universitet under en fortbildning arrangerad av nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare – SOL i Värmland och Regionalt resurscentrum, RUC.

Se gärna också STL – bakgrund och forskning och föreläsningarna STL-cirkeln och analysmallen och STL och återkoppling.

Lämna ett svar

Skapa konto