Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

STL och återkoppling

Återkoppling är en viktig del i STL. Man kan lite krasst säga att utan återkoppling är det inte STL. Cecilia Gustafsson är förvaltningsledare för STL (Skriva sig till lärande) på SKR och utvecklingsledare digitalisering på Mariehällsskolan, Stockholms stad.

Återkoppling är en viktig del i STL (Skriva sig till lärande). Man kan lite krasst säga att utan återkoppling är det inte STL.

Cecilia Gustafsson är förvaltningsledare för STL på SKR och utvecklingsledare digitalisering på Mariehällsskolan, Stockholms stad. Twitter: @cegus_s

Föreläsningen filmades 2019 på Karlstads universitet under en fortbildning arrangerad av nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare – SOL i Värmland och Regionalt resurscentrum, RUC.

Se gärna även föreläsningarna:
Vad är STL?
STL – bakgrund och forskning
STL-cirkeln och analysmallen

Lämna ett svar

Skapa konto