Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

Bakgrund och forskning STL – Cecilia Gustafsson

En genomgång av vilken pedagogik Skriva sig till lärande (STL) bygger på och vad forskning visar om modellen.

En genomgång av vilken pedagogik Skriva sig till lärande (STL) bygger på och vad forskning visar om modellen.

Cecilia Gustafsson är förvaltningsledare för STL på SKR och utvecklingsledare digitalisering på Mariehällsskolan, Stockholms stad. Twitter: @cegus_s

Föreläsningen filmades 2019 på Karlstads universitet under en fortbildning arrangerad av nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare – SOL i Värmland och Regionalt resurscentrum, RUC.

Se också introduktionen Vad är STL? och föreläsningarna STL-cirkeln och analysmallen och STL och återkoppling.

Lämna ett svar

Skapa konto