Video

Här kan du se de filmer som är publicerade på den här webbplatsen.

STL-cirkeln och analysmallen – Frida Lindell

I den här föreläsningen tar Frida Lindell upp STL-cirkeln, analysmallen, olika texttyper och att ställa bra frågor.

Skriva sig till lärande (STL) är en modell för att använda digitala verktyg på ett bra sätt i undervisningen. Den ger ökad likvärdighet mellan könen då pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Modellen baseras på framgångsfaktorer för lärande.

Frida Lindell är utbildningsledare inom STL på SKR (Sveriges kommuner och regioner) och förstelärare i matematik på Sofielundsskolan i Sollentuna. Föreläsningen filmades 2019 på Karlstads universitet under en fortbildning arrangerad av nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare – SOL i Värmland och Regionalt resurscentrum, RUC.

Se gärna även introduktionen  Vad är STL? och föreläsningarna STL – bakgrund och forskning och STL och återkoppling.

Lämna ett svar

Skapa konto