Platsens betydelse för lärandet

Blogg

Platsens betydelse för lärandet

Verksamhetsutvecklare Pedagogisk miljö, UNESCO GAP - ESDBloggar om; ESD, Globala målen, Samhällsutveckling med barnperspektiv, skolgårdsutveckling, barnrätt, demokrati i skolan, platsbaserat lärande.

Tillgänglighet kan bli exkluderande

Hitta rätt nivå!

Inkluderande verksamhet är ledord för en likvärdig skola, en skola där alla behöver och vill utmanas! Är det den som äger frågan som beställer tillgänglighetsanpassningen av utemiljön? Om inte så lär problem uppstå när du som chef inom skola ska ta ansvar för den pedagogiska verksamheten som bedrivs på de platser som inte är grundade ur barnens och pedagogens perspektiv. 

Med tillgänglig pedagogisk miljö kommer lätt en tanke om att vi formar lärmiljön för att vara inkluderande ur någon form av rättviseperspektiv. Dagens tillgänglighetskonsulter visar bilder (se nedan) på gummibelagda, plana ytor där gungor och annan fast lekutrustning är rymligt placerade för att tillmötesgå all funktionsvariation. Allt annat än främjande av det som forskningen visar tydligt som barnets bästa för sin utveckling.

Vem har sagt att verksamheten i första läget vill utgå från fast lekutrustning för att bedriva måluppfyllande verksamhet. Det tillrättalagda riskerar att exponera den elev som egentligen vill vara en i mängden men som till sin ära fått en alldeles egen gunga med bjällror på för att varna sina blinda kompisar för att gungningen är igång. 

Erika 4 år har svårt att gå, hennes skola har tillgängliganpassats för att hon som alla andra barn ska kunna ta sig över bron och upp på kullen. Det är ju jättefint men Erika väljer aldrig den hårdgjorda asfaltsstigen för att ta sig upp på kullen, hon tar den den svåraste vägen, utmaningen så klart, och är lika glad varje gång hon tagit sig upp, likaså när hon lyckats rutcha sig fram på den skrovliga trädstammen. 

Det finns en stor risk att vi exkluderar och exponerar olikheter när vi tillgängligör utemiljön. Tänk till och kommunicera med alla inblandade och gör en analys av vad som är bäst för barnet. 

Forskningen är entydig att naturmiljön (se bild) är den mest inkluderande och könsneutrala utemiljön. Behöver den anpassas så är det oftast med små medel, tillgänglighet ska ta hänsyn till alla utmaningar som alla barn behöver!


Utmaningar för alla


Tillgänglighetskonsultens beskrivande bilder.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg