picture-181-1384188767.jpg

Blogg

Platsens betydelse för lärandet

Verksamhetsutvecklare Pedagogisk miljö, UNESCO GAP - ESDBloggar om; ESD, Globala målen, Samhällsutveckling med barnperspektiv, skolgårdsutveckling, barnrätt, demokrati i skolan, platsbaserat lärande.

Implementera LHU genom hårdvaran

Hur kan vi implementera LHU/ESD genom att själva forma den pedagogiska miljön?
Alla lär på alla nivåer under en transparent förändringsprocess kopplad till de globala målen. (Jobbar för att förändra, inte lär om dem)

Idag står världens skolor med vägledning av UNESCO inför utmaningen att forma sin pedagogiska miljö (hårdvaran) för att understödja nya arbets- och förhållningssätt. Den utbildningsverksamhet som vill gå denna väg har nu med en massa aktuell forskning, utbildningsmöjligheter och stöd från förvaltning, medel från regeringen, möjlighet att understödja detta. (i symbios utvecklas mjukvaran, dvs förhållningssätt och pedagogiskt ledarskap som är ”priority area 3)

På 80-talet identifierade vi övervikt hos barn och ”barngympa” blev en av lösningarna. Vi gjorde det enkelt för oss. Klättra och klänga kunde barnen göra på egen hand genom att vi enkelt installerade påkostad fast utrusning i skolans utemiljö. Utemiljön blev plötsligt en lekplats där pedagogerna behövdes som vakter. (lite provocerande för någon, jag vet) En grundläggande viktig syn för att öka skolans måluppfyllelse blir att se och även benämna skolgården/förskolegården som en Pedagogisk miljö. Det skapar nämligen ett bra startläge. Vad är pedagogisk miljö eller vad borde det vara hos er. Vilka hinder och möjligheter finns för att nå er vision?

Metodpluralism, normkritik, demokrati, jämställdhet, kritiskt tänkande med hållbarhet som prägel är ledande ord för att skapa en likvärdig skola. Något som i praktiken kräver en utveckling förankrad i skolans demokratiska arbete och vision om att skapa samma förutsättningar för alla. 

UNESCOs Globala aktionsplan har under sitt andra av fem identifierade prioritetsområden just utvecklande av pedagogisk miljö i fokus. 

Att låta hela skolan vara del av den demokratiprocess som skapar denna miljö ger med en vass processledning möjlighet att jobba med alla ”priority areas” på samma gång. Det är ett sätt att implementera LHU (ESD) på den enskilda skolan eller i hela skolans organisation. 

Skolan ritar, anpassar, förändrar och bygger om sin egen fysiska miljö när vi satt ord på hur vi vill jobba, må och få plats! Vi möter verkligheten och lär under resan. 

Vi identifierar glappen, ökar transparensen, identifierar problem och samlas kring hur vi designar det lilla eller det stora. 

Problemet är Möjligheten!


Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg