picture-181-1384188767.jpg

Blogg

Platsens betydelse för lärandet

Verksamhetsutvecklare Pedagogisk miljö, UNESCO GAP - ESDBloggar om; ESD, Globala målen, Samhällsutveckling med barnperspektiv, skolgårdsutveckling, barnrätt, demokrati i skolan, platsbaserat lärande.

Den pedagogiska hårdvarans chans, en halv miljard kr.

Tänke lyfta det faktum att vår regering förstått att många skolgårdar runt om i sverige är eftersatta. Det beror på många saker. Dels fick Boverket förra året uppdraget att ta fram en vägledning och ett allmänt råd kring utformning, planering och förvaltning av utemiljöerna. Detta involverade flera myndigheter som tidigare inte kommunicerat kring gemensam sak. Vi omsätter nu detta till verktyg som den som ansvarig i vår kommun kan använda sig av för att veta var ni står. 

I samklang med det säkerhetsperspektiv som fortfarande råder kring skolgårdar läggs nu tydligt perspektiv som tillgänglighet, samverkan, skugga, pedagogiskt/didaktiska förutsättningar, fysisk och social hälsa. Däribland strålskyddsmyndigheten som ny inblandad myndighet med forskning nu kopplar ökad hudcancer till grad av beskuggning. Svenska barn vistas spå skolgården upp till 1,5 år av sitt liv. Många myndigheter visar alltså intresset även om Skolverket som kanske borde ha ett intresse inte har något uppdrag kopplat till utemiljön. Lärandet börjar ju i klassrummet? Det kan bero på att metoder för lärande är upp till pedagogen och skolan själv. Med den teorin så räcker kanske det traditionella klassrummet som plats för lärande.

Mycket kommer att hända de närmsta åren och vi som är mitt i denna omställning som utvecklare ser behovet av utbildning som enormt. 

En halv miljard satsas nu på upprustning. När de pengarna dimper ner, har vi då hunnit läsa de allmänna råden och vägledningen? Tagit del av den nyaste forskningen som sätter det pedagogiska perspektivet högt? Ledarskapets hårdvara är de fysiska förutsättningarna, i detta fall ett stort rum med mångfunktionalitet och möjligheter till lärande. Saknas detta så finns det stöd att få redan nu i vår kommun.

Idag finns 4000 skolgårdar i Sverige och de kommuner som visar intresse och vet vad de håller på med kommer att dela på detta för en utveckling som både gör skolan mer trivsam, hälsosam och till en arena för lärande.

Konferenser, kurser och studieresor finns det gott om. I Karlstad tar vi vårt eget grepp så ni som står inför tankar om förändring, använd er av det stöd som finns på vår förvaltning. 
Ett fåtal platser finns kvar på vår utbildning ”nya ögon”. Målgrupp just nu är chefer och förvaltare inom skola. Den samordnas med MSB och hålls 7-8 oktober. Se BUF-nytt

Vi ligger med i spetsen och ska så göra av den här utvecklingen. 

Nu kör vi!

Artikel Svt

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg