Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Fördjupning i STL

I ett tidigare inlägg berättade jag om att vi i SOL i Värmland skulle ha två fördjupande dagar kring ”Skriva sig till lärande” i SKL:s regi under hösten för att vi skulle få möjlighet att lära oss mer om digitalisering kopplat till skrivande.

Nu har vi haft två fullmatade dagar där Frida Lindell och Cecilia Gustafsson från SKL gett oss nya kunskaper och insikter om STL och bjudit på sina erfarenheter, engagemang och inspiration.

Den forskning som gjorts på modellen visar att Skriva sig till lärande förbättrar skolresultaten. Det ger även ökad likvärdighet mellan könen då pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever mindre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat.

I STL-modellen har man hittat ett sätt att förena olika beforskade framgångsfaktorer för lärande och att använda digital teknik som hävstång för att förstärka dessa faktorer. Den forskning som ligger till grund för delarna i STL-cirkeln är bland annat: Utmanande undervisning (Nottingham), Synligt lärande (Hattie), Stärk språket, stärk lärandet (Gibbons) och Formativ bedömning (Wiliams). Inget ”hokus pokus” alltså utan en stabil vetenskaplig grund. Sedan blir man såklart nyfiken på hur det går för dessa elever längre fram i skolsystemet då den svenska forskningen enbart gäller åk 3.

Flera huvudmän i Värmland är nyfikna på att lära sig mer om STL och har anmält lärare till utbildningar. Det ska bli spännande att följa utvecklingen kring STL i vår region!

Pedagog Värmland var på plats vid båda tillfällena och spelade in några kortare filmer om STL som kommer att publiceras senare i höst. Jag kan verkligen rekommendera er att ta del av dessa för att få mer ”kött på benen”.

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg