SOL i Värmland

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Marlene Andersson via mejl: marlene.andersson@hammaro.se

Save the date – 27/11

Den 27/11, kl 9,00-12,00, kommer SOL i Värmland tillsammans med RUC och NCS arrangera en föreläsning kring digitalisering och literacitet på Karlstad Universitet. Föreläsaren är Lisa Molin som har en bakgrund som lärare i svenska och engelska i skolans äldre år. Hon arbetar idag som lektor i literacy och skolans digitalisering vid Center för Skolutveckling i Göteborg. Hennes pågående avhandling handlar om kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum. Föreläsningen kommer att rikta sig till grundskolans lärare med ett extra fokus för er som undervisar i svenska och/eller SO-ämnen. 

Så här beskriver Lisa föreläsningens innehåll: 

Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv i digitaliserade klassrum

 De senaste årens utveckling av digitala teknologier har förändrat både texter och kommunikationsmönster vilket får betydelse för skolans arbete med texter såväl som vad det innebär att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Vem som helst kan idag skapa och dela vad som helst och det blir allt viktigare att förhålla sig kritisk, vilket i en användarkultur på nätet blir allt mer komplext. Föreläsningen lyfter upp ett kritiskt arbete med digitala texter i klassrummet. Eleverna kan där utveckla förståelse för hur olika perspektiv, specifikt genom digitala texter, positioneras och konstrueras. En kunskap som blir betydelsefull för att också förstå hur man själv kan använda digitala texter för att påverka och förändra perspektiv i samhället.

Ha nu ett riktigt härligt sommarlov så återkommer vi till hösten med inbjudan till föreläsningen!

Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg