Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Lärportalen

Nu har Skolverket sjösatt den nya Lärportalen. Där finns just nu en modul vardera inom digitalisering och specialpedagogik, snart även värdegrund. På sikt kommer även moduler som idag finns på Lärportalen för matematik, Läs- och skrivportalen samt Lärportalen för naturvetenskap och teknik att flyttas hit. Dessa portaler kommer sedan att stängas ner.

Den första modulen inom specialpedagogik är under uppbyggnad och heter ”Inkludering och delaktighet”. Den kommer att bli klar under läsåret och kommer sedan att byggas ut med fler moduler. Modulen inom digitalisering heter ”Kritisk användning av nätet”.

Jag tror det blir helt perfekt att få allt samlat på en portal. Kanske finns det områden inom de olika modulerna som kan samordnas och att man även kan få syn på ”den röda tråden”… För oss går ju så mycket i varandra, digitalisering, specialpedagogik, värdegrund och undervisning i matematik och läsa/skriva. Eller hur? Det ska bli spännande att följa det här fenomenala sättet att driva kompetensutveckling.

/Marlene Andersson

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg