picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

Samarbetet med förskolan går vidare

Bland det mest inspirerande i mitt arbete som rektor just nu handlar om vårt samarbete med förskolan. Jag har skrivit om det tidigare i bloggen. Vi har utgått från förskolans begrepp Förundras och tagit ordentligt spjärn mot det. När vi sågs i december började vi så smått tratta ner begreppet och fick nästan grepp om det. I dag har styrgruppen träffats och arbetat vidare. Fokus i dag var att skapa en struktur kring upplägget som vi ska presentera för referensgruppen i mars.

Vi landar i att våra tre pedagoger i styrgruppen kommer agera lärledare i processen. Totalt har vi ungefär 75-80 medarbetare inom förskola, förskoleklass, fritidshem och lågstadie på Råtorp. Dessa medarbetare kommer delas in i tre stora ”klasser”. Klasserna kommer innehålla pedagoger från alla aktuella verksamheter. Varje klass kommer alltså bestå av cirka 25-27 pedagoger. Under läsåret kommer klasserna träffas vid tre tillfällen (oktober, januari och april). Varje träff pågår ungefär 1 timmer och 45 minuter. Efter en gemensam uppstart kommer lärledarna dela upp sig och ta med sig en tredjedel av pedagogerna för att genomföra kollegiala samtal. 

Ovanstående är knappast unikt på något vis. Det är en vedertagen modell som känns igen från valfritt Lyft som genomförts de senaste åren. Det jag går igång på är att vi, just nu, enbart pekat ut riktningen för arbetet. Det ska handla om begreppet förundras. Den riktningen är en direkt följd av en analys av våra resultat inom skolan och det arbete som förskolan redan är inne i. Riktningen har alltså ordentligt fäste i det systematiska kvalitetsarbetet, men det finns inget färdigt studiepaket som någon annan skapat. Vi kommer istället skapa innehållet tillsammans med referensgruppen vid nästa tillfälle. Det innebär att upplägget är unikt för våra verksamheter på Råtorp. Jag är övertygad om att just det kommer visa sig vara en stor framgångsfaktor. 
/Magnus Sjödin, rektor

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg