picture-1197-1476197102.jpg

Blogg

Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar…

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa och hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer på våra två skolor, Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av hur lärare och personal från elevhälsoteamet samt rektor på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet och ta del av hur vi arbetar rent praktiskt för att skapa ökad delaktighet och tillgänglighet för våra elever.

Kort sagt: hur vi skapar tillgängliga lärmiljöer i praktiken.

MWB och ett aktivare klassrum

Förra veckan hade jag förmånen tillsammans med min rektor att tala inför Barn- och ungdomsnämnden under en timme. Dagen handlade om ledning och stimulans och jag berättade om hur jag strävar efter att skapa just detta i mitt klassrum.

Jag heter Sofia Tysklind Kling och jag arbetar som förstelärare i matematik på Råtorpsskolan i Karlstad. Min resa mot förstelärarskapet startade i att jag gick Matematiklyftet, blev ordentligt provocerad och började på allvar reflektera över min egen matematikundervisning. Jag anser att Matematiklyftet vände upp och ner på min pedagogiska värld. Jag fick förmånen att utbilda mig till handledare för Matematiklyftet och genom det fick jag ytterligare möjlighet att fördjupa mig och reflektera kring matematikundervisningen genom kollegiala samtal.

Det var under tiden med Matematiklyftet som jag fastnade för att använda mini whiteboards (MWB) i min undervisning. Jag anser att de har en kraft att skapa aktivitet i klassrummet. Jag ställer en fråga och alla elever svarar på den frågan, mot att jag ställer en fråga och en elev svarar. Jag är övertygad om att det sitter elever i klassrum som är fullt medvetna om vilka elever i klassrummet som oftast räcker upp handen och svarar på frågor. Många elever älskar att svara på frågor medan någon annan kan känna sig bekväm i att just andra elever räcker upp handen och istället slappna av.

Hur skapar vi då en klassrumsmiljö där alla elever deltar? Ett tips är att använda just MWB i sin undervisning. En genomgång där eleverna samtidigt är aktiva genom att delta eller varför inte starta upp lektionen med en uppvärmning och repetition av de fyra räknesätten? Eleverna kan få i uppdrag att rita geometriska figurer, följa instruktioner, gissa begrepp, visa sina uträkningar, jobba med problemlösningar, samarbeta och resonera kring problem och jag tror att ni förstår att det finns i stort sett inga begränsningar utan det är bara fantasin som sätter gränser.

Med hjälp av MWB kan jag lätt screena av vilka elever jag har med på tåget och inte. Jag har också upptäckt tysta osäkra elever som börjar på en uträkning för att därefter sudda ut den. Nu kan jag ge dem direkt feedback på att de tänkte rätt. Från att ha haft elever som tidigare suttit tysta i klassrummet och undvikit att svara på frågan måste de nu tänka till och istället delta aktivt. Min upplevelse är att de får en bättre självkänsla i att de faktiskt kan räkna genom direkt bekräftelse på att de är på rätt väg. Själv får jag en god överblick om jag kan gå vidare på ett arbetsområde eller om jag behöver stanna upp för att fördjupa ytterligare. Jag har en möjlighet att testa av dem på begrepp, problemlösning och metoder på ett roligt sätt.

Jag använder dem även för att jobba med kommunikation och resonemang genom att bland annat låta dem sitta två och två. Därefter skriver jag upp tal på tavlan, elev 1 får i uppgift att räkna ut talen samtidigt som den förklarar för elev 2 hur den tänker. Elev 2 lyssnar aktivt och kommer med nyfikna frågor samt ger feedback på elev 1. Två bra saker och en utvecklingsmöjlighet. Därefter skriver jag upp nya tal på tavlan och de byter roller. I kunskapskraven står det att eleverna ska kunna redovisa och samtala om matematiska resonemang. Jag anser att det är upp till mig att presentera och ge dem olika möjligheter att få utveckla denna förmåga. Arbetet med mini whiteboards har gett de tysta eleverna möjlighet att få visa vad de kan. De får samtala i mindre grupper hur de tänker, de kan på ett enkelt sätt visa hur de räknar och utmanas att ta mer plats i den stora gruppen. De kan inte längre sitta av en genomgång, utan jag ser hela tiden till att kolla av om de hänger med.

Min bedömning är att man skapar ett annat klimat i sitt klassrum när man jobbar med MWB, man skapar ett aktivare klassrum.
/Sofia Tysklind Kling, förstelärare i matematik på Råtorpsskolan

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg